söndag, 14 april, 2024
söndag, april 14, 2024

23 % av alla hushåll tvingas sänka temperaturen på grund av de höga elpriserna

Hur har elpriserna slagit mot hushållen? Tankesmedjan Oikos har beställt en Sifo-rapport som bland annat visar att 23 % av alla hushåll tvingats sänka sin temperatur på grund av det höga elpriset.

Rusande elpriser är nu ett högst omdiskuterat ämne. Den konservativa tankesmedjan Oikos har försökt att kvantifiera hur detta slår mot hushållen, genom att fråga hur många som sänkt sin inomhustemperatur på grund av detta. Resultatet har publicerats i Nya Wermlands-Tidningen, efter att flera större tidningar tackat nej.

Oikos programansvarige Arvid Hallén skriver där bland annat:

Resultatet är inte munter läsning. Totalt uppgav tjugotre procent av de svarande att de för att spara el har sänkt värmen i bostaden så mycket att de frusit. Värst av allt är att nästan en tredjedel, hela trettio procent, av de som har hemmavarande barn har sänkt värmen så att de har tvingats frysa. Det innebär att under den gångna vintern har hundratusentals svenska barn frusit i sina egna hem.

Varför tvingas nästan varje fjärde medborgare frysa i sitt eget hem – i ett av världens rikaste länder? Svaret är att Sveriges energipolitik under lång tid har varit ansvarslös, kortsiktig och misskött. Betydande delar av vår effektiva kärnkraft har lagts ned. Tillförseln av ny planerbar elproduktion har inte hållit jämn takt. Och framöver kommer elbilar och grön industri att leda till ett ökat elbehov.

Senaste