fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

AfS-ledare: Swexit en svensk ödesfråga

Sluta betala medlemsavgiften till EU och använd istället medlen för att täppa till hålen i svensk välfärd, skriver Gustav Kasselstrand, partiledare för Alternativ för Sverige, och Jeff Ahl, styrelseledamot i partiet och tidigare riksdagsman.

Den 9 maj var för de allra flesta svenskar en helt vanlig lördag. Men vad nästan inte någon svensk vet är att den 9 maj även är EU:s “nationaldag” – en dag som knappt ens de mest hårdföra EU-anhängarna firar.

Det är uppenbart varför denna dag passerar förbi obemärkt. För Sveriges del har EU inneburit omfattande direkta såväl som indirekta kostnader. Det enda partiet i svensk politik som aktivt driver frågan om att lämna förlustaffären EU är Alternativ för Sverige, särskilt efter att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna numera är för EU-medlemskapet.

Det finns ”experter” som menar att vi tjänar på EU-medlemskapet. Det är i regel samma ”experter” som menade att vi hade tjänat på att gå med i EMU och byta valuta till euron. Samma ”experter” målade upp det ena domedagsscenariot efter det andra avseende Brexit. Britterna har nu lämnat EU och domedagen uteblev.

Vissa menar att EU möjliggör ökad handel för Sverige, men ett sådant påstående är felaktigt och avslöjar att de saknar grundläggande kunskap om unionen. EU förbjuder nämligen Sverige att ha en egen handelspolitik och teckna egna handelsavtal med andra länder.

EU och flera av medlemsländerna har brutit mot en rad ingångna avtal. Tyskland och Frankrike har brutit mot den ekonomiska stabilitetspakten upprepade gånger. Otaliga medlemsländer har brutit mot Dublinförordningen som innebär att migranter ska söka asyl i första EU-land. Inga åtgärder har vidtagits från EU för att upprätthålla avtalen.

Detta har fått ödesdigra konsekvenser för svensk ekonomi. Asylinvandringen har pekats ut av flera kommuner som en av de största anledningarna till deras ansträngda ekonomi – en asylinvandring som underblåsts av EU:s oförmåga att skydda sin egen gräns. För detta betalar vi tiotals miljarder netto till EU varje år.

Alternativ för Sveriges EU-politik är tydlig. För det första ska vi med omedelbar verkan sluta betala medlemsavgiften – om EU bryter mot avtalen blir det inga pengar. Pengarna behövs i de hål som blir allt fler i svensk välfärd. Sedan ska svenska folket få möjligheten att folkomrösta om att lämna EU.

Swexit är en ödesfråga för Sverige.

Jeff Ahl
Styrelseledamot Alternativ för Sverige, före detta riksdagsledamot

Gustav Kasselstrand
Partiledare Alternativ för Sverige

Senaste