söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Antje Jackelén skall bytas ut

Processen för att välja ny ärkebiskop har inletts. Antje Jackelén har gjort sig känd för en starkt politisk och polariserande inriktning. Om nästa ärkebiskop blir annorlunda är ännu oklart.

Ärkebiskopen Antje Jackelén lägger ned korsen och staven i höst. Hon har gjort sig kontroversiell genom starkt politiska och polariserande yttranden, förespråkande bland annat feminism, klimataktivism och framförallt en positiv inställning till islam. Hennes förhållande till de traditionellt kristna dogmerna har varit minst sagt fritt.

I afton hölls ett informellt pläderingsmöte, vilket är det första steget i att välja en ny ärkebiskop. Det har ingen formell betydelse, men kan möjligen ge en indikation på hur det slutligen kommer gå. Det blev till en något spretig rundvandring bland biskopskollegiet. Det namn som nämndes oftast var Martin Modéus, biskop i Linköpings stift. Om detta skulle bli slutresultatet, är det högst osäkert om det kommer leda till någon större förändring jämfört med nuvarande ärkebiskop.

Det slutgiltiga valet sker 8 juni (eller eventuellt 18 maj, om någon kandidat lyckas få tillräckligt många röster redan i första omgången).

Senaste