test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Arabiska vanligaste språk i Ronnebys förskolor: ”Kanske en utmaning”

I sex av nio förskolor i Ronneby centrum har en stor majoritet av barnen ett annat modersmål än svenska. ”Det är väl kanske en utmaning”, säger rektorn på en av de förskolor där de flesta barnen bara pratar arabiska.

Folkutbytet i Sverige tar sig många uttryck. Ett av dem är att svenska barn trängs undan från förskolor. I Ronneby har 60-90 procent av barnen på sex av de nio mest centralt belägna förskolorna ett annat modersmål än svenska, rapporterar P4 Blekinge.

Den starka koncentrationen av icke-svenska barn på Ronnebys centrala förskolor beror, förutom att kommunen tagit emot många asylsökande och anhöriginvandrare, på att de drabbade förskolorna ligger i anslutning till invandrarnas bostadsområden.

Språkförbistringen gör att barnen och förskollärarna inte kan förstå varandra.

– Då gäller det ju att ta hjälp av vårdnadshavare för att förstå varandra och kunna mötas, säger en förskolelärarinna.

Hur gör ni då, för föräldrarna kan väl heller inte svenska?

– Då tar vi hjälp av någon annan vårdnadshavare som kan svenska lite bättre, avslutar hon.

Senaste