test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Australien nekar flyktingstatus till sydafrikanska familjer

Ett ökande antal sydafrikaner har försökt få komma till Australien genom att ansöka om flyktingstatus, men har nu fått sina ansökningar avslagna.

Familjerna sökte enligt australiska medier skydd och visum av humanitära skäl, men fick avslag med motiveringen: ”Risken för mord och allvarliga fysiska/sexuella övergrepp gäller för befolkningen i landet i allmänhet och inte för de sökande personligen”.

Det har nyligen skett en ökning av ansökningarna två år efter att Australiens inrikesminister Peter Dutton antytt att sydafrikanska vita jordbrukare förföljdes och bör ägnas särskild uppmärksamhet inom ramen för Australiens humanitära program.

Han hade instruerat sitt departement att noggrant undersöka ansökningar från förföljda sydafrikanska jordbrukare vars familjer hade utsatts för mord, tortyr eller våldtäkt.

Enligt det australiska inrikesdepartementets hemsida anses en flykting vara någon som har en välgrundad rädsla för att komma att skadas allvarligt på grund av sin ras, religion, nationalitet, politisk åsikt eller medlemskap i en social grupp.

En australisk politiker med sydafrikanskt ursprung, Savanna Labuschagne, sade till australiska medier att hon var frustrerad över att sydafrikaner hindrades från att få hjälp av regeringen.

Inrikesdepartementet sade att det fanns många andra visummöjligheter öppna för sydafrikaner som till exempel för kvalificerad arbetskraft, tillfälliga visum och familjevisum. Nästan 80 000 visum har beviljats sydafrikaner sedan juli 2018. Sydafrika är det nionde största källandet för permanenta migranter i Australien.

Lobbygruppen AfriForum har belyst problemet med attacker mot vita farmare i Sydafrika. Man tror dock inte att ansökningar om flyktingstatus i Australien kommer att lösa problemet.

”Vi måste ta itu med det här, i Sydafrika”, säger organisationens ordförande Kallie Kriel.

”Om man skall ansöka om den typen av visum måste man bevisa att någon form av folkmord sker. Därför har vi från början aldrig använt termen folkmord. Vad vi säger är att oproportionerligt många jordbrukare dödas. Precis som det finns ett oproportionerligt stort antal människor som dödas i gängvåld i Västra Kapprovinsen.”

Han sade vidare att AfriForum krävde att den sydafrikanska polismyndigheten SAPS skall inrätta en särskild arbetsgrupp för att hantera mord på vita farmare, något som har gjorts i kampen mot tjuvjakt på noshörning och kopparstölder.

Senaste