söndag, 26 maj, 2024
söndag, maj 26, 2024

Det finns alternativ till Nato

Nato-lobbyns propaganda hörs överallt. Men det finns alternativ till Nato, menar tidigare riksdagsmannen och styrelseledamoten för Alternativ för Sverige Jeff Ahl.

På sociala medier, på ledarsidor och i riksdagsdebatter. Överallt matar Nato-lobbyn ut sin defaitistiska skrämselpropaganda. Nämligen att Sverige måste gå med i Nato, för det är vår enda chans att framgångsrikt försvara Sverige. Det kunde inte vara mer fel.

Sverige kan försvara sig själv om vi fortsätter att rusta upp, Ryssland har inte oändligt med militära resurser och ingen stormakt har någonsin, av flera skäl, satt in all sin militära kapacitet vid anfall mot mindre länder. Vi bör också ta det första steget mot ett nordiskt försvarsförbund, fritt från stormaktsalliansen Nato. Detta gör vi genom att Sverige och Finland omvandlar det fördjupade samarbetet våra länder redan har till ett formellt försvarsförbund. Målet på lång sikt bör vara ett nordiskt försvarsförbund, men det kräver såklart att Norge och Danmark först lämna Nato. Ett nordiskt försvarsförbund skapar stabilitet i vår del av världen och stärker våra möjligheter att värna våra intressen, i stället för att agera nyttiga idioter åt stormaktsintressen.

Sverige och de nordiska länderna är idag starkt bundna till USA, det behövs självfallet vissa samarbeten med USA men det ska ske med en armlängds avstånd. USA har aktivt underminerat svensk och nordisk trygghet. Genom sina regimbytarkrig i Mellanöstern och Nordafrika öppnades migrationskranarna som aldrig förr. Detta har inte minst för svensk del inneburit att kriminella utländska klaner fått fotfäste i landet, kriminella klaner som stämplas som systemhotande av Polismyndigheten. I utbyte mot att vara allierad med USA eller ha ett nära partnerskap med dem dras även Sverige och Norden in i USA:s globala krigståg. Det katastrofala regimbytarkriget i Libyen tog bort en grindvakt mot migrationen till Europa och detta krig deltog Sverige i. Självklart var detta en del i att visa lojalitet mot USA från den svenska PK-regimens sida. USA:s intressen var viktiga än de svenska, enligt våra politiker. USA har vidare avslöjats med att ha spionerat på svensk krigsindustri och svenska toppolitiker. Ändå fortsätter svenska politiker böja knä inför USA.

I NATO finns också Turkiet, som bedriver hybridattacker mot Europa i form av att den turkiska regimen sänder vågor av illegala invandrare mot Europas gränser. Turkiets aggressiva krig i Syrien har dessutom förvärrat situationen där.

Vad Sverige och Norden behöver är frihet från stormakterna. Detta gör vi genom att stärka oss själva och skapa lagom distans till alla stormaktsblock. Ja till vissa samarbeten, men nej till underordning. De nordiska länderna måste värna sina egna intressen och sluta böja knä inför större länder. De nordiska ländernas samlade BNP är i paritet med Rysslands. Vi har tillgång till många av de viktigaste råvarorna och krigsindustrin är väl utvecklad i Sverige men även i Finland. Norden är alltså en stark regional kraft ekonomiskt men även potentiellt militärt. Vad som krävs är ett nordiskt försvarsförbund samt fördjupat nordiskt mellanstatligt samarbete på andra områden där vi kan nå enighet.

Det första steget mot denna nordiska vision är att Sverige och Finland formaliserar ett försvarsförbund. Idag har vi i princip ett sådant, men det saknas skriftliga förpliktelser. Fortsätter Sverige rusta upp totalförsvaret kommer ett sådant försvarsförbund bli mycket starkt. Det gör att ingen stormakt utan stora risker kan ge sig på oss militärt.

Norden kan och ska stå på egna ben. Det är dags att kasta mindervärdeskomplexet åt sidan och ta plats som en dominerande kraft i vår egen region, för att forma vår egen framtid och avgöra vårt eget öde.

Senaste