test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Detta är klimatextremisterna som dömts för olaga intrång på Volvo Cars – vi har hela listan

Lagom till jul meddelade Stockholms tingsrätt påföljderna för de aktivister och klimatextremister som under parollen Uppror för livet ockuperade Volvo Cars utställningslokal i Stockholm. Insikt24 har hela listan och kan dessutom avslöja ytterligare medlemmar i Extinction Rebellion som nu står åtalade för olaga intrång.

Med start den 17 augusti 2022 genomförde den extremistiska organisationen Extinction Rebellion (XR) aktionen ”Uppror för livet”. De hade i sin marknadsföring uppmanat medlemmar och deltagare att ta minst en vecka ledigt för att kunna vara med. Under upproret gjordes det bland annat ett intrång i Volvo Cars utställningslokal i Stockholm, något som 12 personer dagen före julafton dömdes för. Brottsrubriceringen var olaga intrång.

Fredrik Ängdevik dömd för olaga intrång. Foto: Christian Petersson

Bland de dömda återfinns Fredrik Ängdervik som vid tillfället för brottet kandiderade för Miljöpartiet till riksdagen och kommunfullmäktige i Lerum. Han är engagerad i den extremistiska organisationen XR men det starka miljöengagemanget är, enligt en intervju i Lerums tidning, relativt nytt och kan räknas från förra sommaren. Han slutade äta kött, flyga och äga en bil. Ängdervik jobbar som ingenjör och säger sig stå helt bakom de metoder som XR använder sig av.

Caroline Andrén under de aktuella dagarna då aktionen mot Volvo Cars genomfördes. Foto: Christian Petersson

En person som utmärker sig under aktionen mot Volvo Cars utställningslokal är Caroline Andrén, pressansvarig för XR. Hon befann sig på platsen för att dokumentera aktionen och trodde sig därmed ha någon form av journalistisk immunitet. Hon dömdes dock, tillsammans med övriga, för olaga intrång till 30 dagsböter. Andrén har även kopplingar till det nystartade nätverket Pull the plug (PTP) som låg bakom Take Concrete Action då aktivister från Sverige ockuperade Cementas anläggning på Gotland.

Tingsrätten: samtliga hade uppsåt
Enligt stämningsansökan som ligger till grund för åtalet och domen har var och en av de dömda tillsammans och i samförstånd med andra stannat kvar i Volvo Cars Sverige Aktiebolags lokaler utan att ha rätt till det. Han kvarstannade i Volvo Cars Sverige Aktiebolags lokaler efter stängning trots tillsägelser att lämna lokalerna. Det hände någon gång den 20 augusti 2022 på Västra Trädgårdsgatan 10, Stockholm, Stockholms stad. Domstolen fann att brottet begicks med uppsåt av samtliga.

Händelseförloppet under aktionen
Det skeende som redovisas i domen är att de tilltalade tillsammans med andra demonstranter gick in i lokalerna. Med undantag för Caroline Andrén, som dokumenterade aktionen, satte de sig ned på golvet och sjöng. När de gick in i lokalen var den öppen för allmänheten och det fanns kunder och personal där inne. Med undantag för Fredrik Ängdervik hade ingen av de tilltalade någon kontakt med personalen. En kort tid efter att de hade gått in i lokalen kom polisen till platsen. Polisen bedömde initialt att aktionen inte utgjorde en ordningsstörning och att det saknades laglig grund för att avlägsna demonstranterna. En tid därefter beslutade personalen att butiken skulle stänga i förtid. Poliserna informerade då demonstranterna om att de behövde lämna lokalen och att ett kvarstannande skulle medföra att de skulle avlägsnas från platsen och rapporteras för brottet olaga intrång. Ett flertal personer valde då att lämna lokalen frivilligt. Omkring tio till femton minuter efter att demonstranterna hade fått information om att de behövde lämna lokalen började poliserna att avlägsna dem som hade trotsat uppmaningen och stannat kvar. Vissa av dem som avlägsnades gick själva ut ur lokalen medan andra behövde bäras därifrån. Samtliga fördes till en uppsamlingsplats invid en trappa utanför lokalen.

Caroline Andrén har i tingsrätten uppgett att hon var i lokalen för att dokumentera händelseförloppet. När polisen kom dit uppfattade hon det som att de systematiskt pratade med dem som satt på golvet och att de på ett tydligt sätt hoppade över henne. Hon uppfattade det därför som att det fanns ett samförstånd mellan henne och polisen om att hon befann sig där i en journalistisk egenskap. När polisen sedan uppmanade henne att lämna lokalen följde hon med dem frivilligt.

De som dömdes för aktionen mot Volvo Cars i augusti 2022 och som fick sina domar lagom till jul är:
Caroline Andrén (30 dagsböter om 50 kr)
Gustav Backlund (30 dagsböter om 630 kr)
Karolina Carlsson (30 dagsböter om 130 kr)
Olga Eskilsson (30 dagsböter om 50 kr)
Henrik Green (30 dagsböter om 50 kr)
Elin Hansson (30 dagsböter om 50 kr)
Annika Leers (30 dagsböter om 50 kr)
Elvira Ljungberg (30 dagsböter om 150 kr)
Pål Rosander (30 dagsböter om 350 kr)
Anna Termine (Skyddstillsyn)
Mia Zachrisson (30 dagsböter om 50 kr)
Fredrik Ängdervik (30 dagsböter om 490 kr)

Hindrade ambulans under utryckning på E4
En dom avviker. Det rör Anna Termine som den 24 oktober 2022 dömdes för sabotage och ohörsamhet efter att nätverket Återställ vårmarkerna blockerade E4 nära Karolinska universitetssjukhuset i Solna i måndags, meddelar Solna tingsrätt. De är misstänkta för sabotage. Under aktionen hindrades bland annat ambulanser under utryckning med fara för människors liv som resultat. Termine dömdes då till skyddstillsyn. Det tillkomna brottet olaga intrång lades till det förra men rätten fann inte att påföljden skulle ha blivit annorlunda om den nyupptäckta brottsligheten hade prövats samtidigt med åtalet om sabotage.

Nya domar att vänta
Ytterligare ett nytt åtal som avser olaga intrång har nu väckts vid Solna tingsrätt. Totalt nio personer är tilltalade, däribland Karin Kali Andersson och Paula Richter, bägge verksamma som psykologer och opinionsbildare för något de kallar Klimatpsykologerna som på sin hemsida presenterar verksamheten:

”För att kunna göra de nödvändiga förändringar som krävs att stävja klimatförändringarna behöver vi människor ändra hur vi lever och beter oss. För att få människor att ändra sina livsstilsval, göra organisatoriska och samhälleliga förändringar behöver vi förstå hur människor fungerar och vad som påverkar våra val. Klimatpsykologerna samlar och delar fakta och kunskap om just detta; mänskligt beteende, hur vi gör val, hur organisationer funkar, vad som möjliggör och försvårar för oss att vara miljövänliga. Och såklart hur vi gör för att hantera klimatångest. Vi erbjuder föreläsningar, workshops, organisatoriska insatser och klimatkonsultationer. Oktober 2019 utkom vi med boken ’Klimatpsykologi – hur vi skapar hållbar förändring’, för Natur och Kultur.”

Klimataktivister vill bota klimatångest hos unga
Karin Kali Andersson är legitimerad psykolog, miljöaktivist och permakulturdesigner baserad i Stockholm. Hon är specialiserad på klimatångest, miljökommunikation och hur vi bygger sociala rörelser, och arbetar bland annat med internationella och lokala miljöorganisationer.

Paula Richter är specialistpsykolog och STP-studierektor som arbetat med barn och ungdomsfrågor i 20 år, som ledare, kliniker och chef i kommun, skola och psykiatri. Paula är utbildad i handledning, utredning, sexologi, genusvetenskap, mindfulness, mentaliseringsbaserad samt interpersonell terapi. Aktiv i klimat- och miljörörelsen sedan 1980-talet som aktivist, koordinator och organisatör. Paula jobbar i arvsfondsprojektet Terra-Pi.

Richter har även kopplingar till tidningen Syre då hon sitter i styrelsen för Dagens O2 AB som äger publikationen. Dagens O2 AB ägs i sin tur av Mediehuset Grön Press. Hon lever tillsammans med dess ägare, chefredaktör och ansvarige utgivare Lennart Fernström som också sitter i styrelsen för Dagens O2 AB. Tidningen Syre fokuserar på klimatextremism samt numera även uthängningar av det man kallar ”högerextremister”. Daniel Vergara från vänsterbloggen EXPO rekryterades till Syre där han är korrespondent i frågor som rör högerextremism och konspirationsrörelser.

Tidigare domar
Det är inte ovanligt att personer som är knutna till den autonoma miljön[1] och extremistiska organisationer, vare sig det handlar om vänsterextremism, djurrättsaktivism eller klimatextremism, har relativt ofta tidigare domar. Ett exempel på det är Martin Smedjebacken som nu är tilltalad för olaga intrång. Han är sedan länge aktiv inom freds- och djurrättsfrågor som aktivist och föredragshållare. Han har tidigare engagemang i Kristna studentrörelsen och Kristna Fredsrörelsen. Martin Smedjebacken är tidigare dömd för olaga intrång, grov skadegörelse, brott mot lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar, stöld, egenmäktigt förfarande och ohörsamhet mot ordningsmakten. Totalt handlar det om nio tidigare domar som kan kopplas ihop med hans aktivism.

De tilltalade i detta senare åtal är Karin Kali Andersson, Jonaz Björk, Charlotte Lemmte, Jonnas Ohlsson, Paula Richter, Martin Smedjeback, Jenny Thorold och Sara Ytterbrink Nordenskiöld.

Insikt24 kommer att återkomma i fallet då ny information blir tillgänglig.

[1] Begreppet autonoma miljöer används av FOI som ett samlande begrepp för alla radikala, utomparlamentariska vänster-, antifascistiska-, djur- och miljörörelser. Studien beskriver ett antal fenomen som är utmärkande för dessa miljöer.

Senaste