söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Dödshjälp för barn i Nederländerna?

I ett uppmärksammat förslag som troligtvis blir verklighet kommer barn i åldrarna ett till tolv år att få tillgång till dödshjälp i Nederländerna. Förslaget innefattar att svälta ihjäl barn, vilket menas vara en ”gråzon” kontra att aktivt ta livet av dem eller ge dem palliativ vård.

Hälsoministern i Nederländerna, Hugo de Jonge, informerade parlamentet under tisdagen i veckan om det kontroversiella förslaget som utökar de nederländska lagarna kring dödshjälp till att även gälla unga barn, rapporterar NL Times. Förslaget skall enligt de Jonge röra ”en liten grupp med dödligt sjuka barn som lider utan hopp i fruktansvärda plågor”. Enligt hälsoministern kommer förslaget röra mellan fem och tio barn årligen som lider, ”i vissa fall i onödan, under lång tid, utan några möjligheter till bättring”. Han tryckte på den stora vikten av ”den bästa möjliga vården för denna grupp av dödligt sjuka barn”. Den bästa möjliga vården innebär dock enligt de Jonge att man avslutar deras liv.

Svälts till döds

I förslaget ges bara rätten till läkare att söva barnen och svälta dem, eller förneka dem vatten över längre tidsperioder tills dess att patienten dör. Läkare beskriver detta som en ”gråzon” mellan normal palliativ vård och aktiv dödshjälp och efterfrågar mer reglering från staten. En viktig del i förslaget är att ge lagligt skydd för de läkare som utöver aktiv dödshjälp på barn så att de inte riskerar att straffas i efterhand.

Förslaget möter dock på viss patrull då det är mindre än ett år kvar tills nästa val och frågan anses vara så pass viktig att den kan påverka samhällsdebatten inför det kommande valet. Kritiker av de Jonge har påpekat att han försöker skynda på beslutet nu när sannolikheten fortfarande är stor att han får igenom förslaget, på grund av det politiska läget i det Nederländska parlamentet.

Enligt NL Times anses det i nuläget finnas en majoritet i parlamentet för att få igenom förslaget, som även stöds av barnläkarförbundet och föräldragrupper, men de två kristna partierna i parlamentet, CDA och ChristenUnie är emot det. ChristenUnie har tidigare försökt stoppa förslaget från att läggas fram inför parlamentet.

Senaste