söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Ekonomiskt mörker i Syd- och Västeuropa

Tillväxten rasar nu över hela EU. Frankrike och Tyskland har gått in i recession och räknar med den värsta krisen sedan 1940-talet. Samtidigt har unionens östra medlemsländer klarat sig lite bättre så här långt.

Under första kvartalet i år rasade BNP med 3,8 procent i eurozonen och 3,3 procent i EU. Detta är det största fall som någonsin har uppmätts av Eurostat, EU:s statistikbyrå. På årsbasis var nedgången 3,2 procent i eurozonen och 2,6 procent för hela unionen.

Hårdast drabbat är Frankrike, som med minus 5,5 procent presenterade sin sämsta kvartalssiffra sedan 1949, skriver CNBC. Redan innan coronakrisen var den franska tillväxten på väg ned och gick även under förra årets fjärde kvartal back. Det innebär att landet nu har haft en negativ tillväxt två kvartal i rad och därmed befinner sig i recession.

I Tyskland meddelar regeringen i Berlin att man ser ut att ha gått in i den värsta recessionen sedan andra världskriget. För hela året räknar man med en tillväxt på minus 6,3 procent.

Också Sveriges BNP minskade under det första kvartalet, med 0,3 procent. På årsbasis har dock Sverige fortfarande en tillväxt på 0,5 procent, men korrigerat för Sveriges genom invandring snabbt växande befolkning är även årssiffran negativ: minus 0,6 procent.

Krisen har dragit med sig även länderna i unionens östra del, men med undantag för Tjeckien och Slovakien ser det ut som att Östeuropa så här långt hur kommit undan mer lindrigt.

Starkast på årsbasis utvecklades ekonomin i Rumänien, Litauen, Bulgarien, Ungern och Polen, som alla kunde uppvisa en tillväxt på omkring två procent eller mer.

Störst årlig tillväxt första kvartalet
Rumänien 2,7%
Litauen 2,5%
Bulgarien 2,4%
Ungern 2,2%
Polen 1,6%

Svagast årlig tillväxt första kvartalet
Frankrike -5,4%
Italien -4,8%
Slovakien -4,1%
Spanien -4,1%
Belgien -2,8%

Senaste