Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Eritrean friad från misstänkt våldtäkt mot 3-åring

En eritreansk medborgare i 30-årsåldern åtalades för grov våldtäkt mot en 3-årig flicka i Sollentuna. Det hela hade uppdagats när mamman upptäckte att flickan hade fått en könssjukdom. Men mannen har nu friats av Attunda tingsrätt – för att hennes mamma också hade smittats.

Det var den 4 mars som mannen anhölls i sin frånvaro och kunde gripas av polis dagen därpå. Den 30-åriga eritreanska medborgaren som är närstående till en 3-årig flicka åtalades för grov våldtäkt mot flickan efter att hennes mamma upptäckt att barnet hade fått en könssjukdom.

Enligt åtalet hade mannen ”genomfört ett samlag eller annan sådan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art är jämförbar med samlag” med den 3-åriga flickan. Brottet bör bedömas som grovt, menar åklagaren, då mannen med hänsyn till flickans låga ålder och att han är närstående till henne ”visat särskild hänsynslöshet och råhet”. I andra hand yrkade åklagaren på grovt sexuellt utnyttjande av barn. Mannen nekade till anklagelserna.

Frias trots besvärande omständigheter
Det viktigaste beviset i fallet var just att flickan konstaterats ha smittats av en ovanlig gonorréinfektion i slemhinnorna i underlivet och att den åtalade mannen haft motsvarande infektion i sitt urinrör. Man kunde med hjälp av provtagning konstatera att flickan sannolikt smittats någon gång under perioden den 23 januari till den 28 februari 2020. Gonorré är en infektion som kan överföras mellan människor genom att infekterat sekret överförs från en slemhinna till en annan.

Rätten konstaterar i domen att: ”Det anses som osannolikt att infektionen kan överföras genom smittat sekret på exempelvis handdukar, kläder, tvättvatten eller liknande. Likaså att ett litet barn kan smitta sig själv genom att föra föremål som har tillräckligt med färskt infekterat sekret till exempelvis sitt könsorgan.”

Vidare skriver man att sannolikheten att smittas vid ett fullbordat samlag mellan man och kvinna uppskattas till mellan 50-80 procent per samlag. Man konstaterar vidare att sannolikheten för att smittan skall överföras från mun till manligt könsorgan är cirka 9 procent och att sannolikheten för smittan att överföras från mun till kvinnligt könsorgan sannolikt är lägre än så.

Till saken hör den att man konstaterat att barnets mamma även hon smittats av samma ovanliga stam av gonorré, men bara i svalget, trots att hon haft flera oskyddade vaginala samlag med mannen.

Rätten konstaterar att det finns en ”betydande sannolikhet” att barnet smittats av mannen och att det finns en ”mindre sannolikhet” att smittan överförts från mamman till barnet, något som även förhör med mamman och en utredning av socialtjänsten ger stöd för.

Men eftersom man hellre skall fria än fälla valde därför en enig rätt att fria mannen från alla åtalspunkter.

Rätten motiverar sitt beslut på följande vis i domen:

”Tingsrättens slutsats blir alltså att utredning inte ger stöd för att anta att målsäganden smittats med sekret som kan härledas till sekretess B [mamman, red], men att det inte är praktiskt taget uteslutet att så kan ha skett. Vid sådant förhållande är de åtalade gärningarna inte styrkta med följd att [mannen] ska frikännas från de åtalade brotten.”

Det är oklart om domen kommer att överklagas.

Senaste