test
onsdag, 19 juni, 2024
onsdag, juni 19, 2024

Fältsjukhuset i Älvsjö redo att ta emot patienter, Nya Tider intervjuar soldat i Försvarsmakten

I Älvsjö i södra Stockholm har Sveriges största sjukhus byggts på kort tid. Sjukvården i Stockholm förbereder nu för att snabbt kunna skicka patienter till fältsjukhuset i ett läge där de ordinarie sjukhusen blivit överfulla. ”Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk när behov uppstår”, skriver Region Stockholm i ett pressmeddelande den 15 april. Nya Tider har talat med en soldat i Försvarsmakten som var med och byggde sjukhuset.

I ett pressmeddelande den 15 april framgår att smittspridningen finns i hela Stockholms län och att den ordinarie sjukvården har 300 lediga vårdplatser och 70 lediga intensivvårdsplatser. Nu förbereder man för ett krisscenario där man behöver ta fältsjukhuset i bruk.

”Antalet patienter som har Covid–19 och behöver akutvård eller intensivvård vid akutsjukhusen ökar hela tiden, samtidigt pågår en utbyggnad av kapaciteten på akutsjukhusen. Älvsjö sjukhus står färdigt att tas i bruk när behov uppstår”, skriver Region Stockholm.
Nya Tider har varit i kontakt med en soldat som deltog i byggandet av fältsjukhuset.

– Det blir Sveriges största sjukhus, sett till antalet vårdplatser, säger han.

– Det handlar om 600 platser i första steget, med möjlighet att utöka med ytterligare några hundratal. Dock är alla platser inte IVA–platser, utan det finns olika sektioner inne i Älvsjömässans lokaler där olika behandlingar ska ske.

Trots att det är ett fältsjukhus som är långt ifrån lika avancerat som ett ordinarie sjukhus, menar han att vården troligen kommer att hålla tillräckligt hög kvalitet.

– Förutom att sjukhuset ligger i en mässa, och självklart inte är precis som ett vanligt sjukhus, kändes det ändå som att det kommer hålla en hög kvalitet, och de som jobbade – både frivilliga och anställda – tog uppgiften på allvar.

Sängarna i fältsjukhuset kommer från gamla dammiga beredskapslager vars utrustning egentligen skulle ha förstörts men av någon anledning ändå blivit liggande – ofta på grund av ordervägran i det tysta från den som skulle ha destruerat allt. Andra produkter, som inte finns i lager, har man köpt in från den privata marknaden. Foto: Privat

NyT: Är detta samma typ av fältsjukhus som man skulle sätta upp om det blev krig?

– Min uppfattning är att det inte finns någon direkt planering för större sjukhus om det skulle bli krig. Den utrustning som kom från Försvarsmakten är förvisso livsviktig, men det handlar ju inte om några större volymer utan kanske 30 respiratorer och dylik akutvårdsutrustning.

I två dagar deltog han tillsammans med sitt kompani i byggnationen av fältsjukhuset. Han förklarar att det var enormt mycket folk på plats och att strukturerna ofta var oklara.

– Jag skulle uppskatta att det kan ha rört sig om 500 till 1 000 personer på plats under tiden som vi var där, men området är enormt så det är svårt att få en riktigt bra uppfattning.

NyT: Vilka är det som bygger sjukhuset egentligen? Hur många är/var involverade?

– Huvudentreprenör är Locum, men det var väldigt många underentreprenörer på plats också. Ett stort maskineri.

Locum är Sveriges största förvaltare av vårdfastigheter. Att det är Locum som är huvudentreprenör bekräftas på deras hemsida, där det även framgår att de byggt ett tjugotal tält för triagering till de ordinarie sjukhusen. Triagering innebär att man gör grovbedömningar av vem som ska få vård och vem som får vänta.

”Ett av våra första uppdrag handlade om att upprätta triageringstält utanför flera akutsjukhus i länet. Yttre triage, eller sortering, har konstaterats nödvändigt för att förhindra att smittade personer går in på akutmottagningarna. Vi har samarbetat med bland annat Räddningstjänsten och Försvarsmakten för att etablera ungefär 20 tält”.

Bara coronapatienter till fältsjukhuset
Man skriver vidare att Region Stockholm givit Locum i uppdrag att tillsammans med vården, Försvarsmakten och Stockholmsmässan i Älvsjö etablera vårdplatser för behandling av Covid–19.

Det har i sociala medier och systemmedier florerat uppgifter om att sjukhuset inte byggs för coronapatienter, men enligt Nya Tiders källa är det felaktigt.

– Vi fick information om att det är coronapatienter som ska vårdas på sjukhuset. Ansvarigt militärt befäl var tydlig med att dementera de ryktena som gick om att coronapatienter inte skulle vårdas på mässan. Den information vi fick var alltså att det bara är coronapatienter som kommer att vårdas där.

NyT: Vilka uppgifter utförde ni som var där från Försvarsmakten?

– Försvarsmakten utförde alla möjliga uppgifter, men främst lågkvalificerade arbeten, såsom flytt av materiel, enklare manufakturer, monteringar et cetera. En stor del av arbetet var även transporter av utrustning och materiel; allt från skåp och sängar, till medicinsk utrustning såsom delar till respiratorer och kylutrustning.

NyT: Hur var organisationen och styrningen på plats?

– Det var inte helt lätt att förstå organisationen. För oss var det våra närmaste befäl som gav order. Sen fanns befäl på högre nivå som ledde insatsen med Hemvärnet och Försvarsmaktens sjukhusresurser från Göteborg. Utöver det fanns själva entreprenören Locum på plats, samt personal från den regionala sjukvården. Mycket löstes på ad hoc-basis, det var tydligt att de olika aktörerna på plats inte har förberett sig inför ett scenario som detta.

Utrustning kommer från gamla beredskapslager
Nya Tiders källa talar om en situation där man ”tager vad man haver”. I vissa fall togs utrustning från gamla dammiga beredskapslager vars utrustning egentligen skulle ha förstörts men av någon anledning ändå blivit liggande – ofta på grund av ordervägran i det tysta från den som skulle ha destruerat allt. De produkter som inte finns i lager har man köpt in från den privata marknaden.

– En stor del av sjukhuset byggdes på plats, men viss del av utrustningen för IVA–platserna kom från Försvarsmakten i Göteborg, däribland några tiotal respiratorer och doseringsmaskiner som är bristvara. Sängarna som sattes in på avdelningarna som inte var för de mest akut sjuka kom från någon typ av beredskapslager, och såg ut som något som samlat damm i 50 år. Detsamma gällde madrasserna. I övrigt verkade det som att mycket köptes in på marknaden i samband med bygget, såsom rör, ledningar och annat.

NyT: Hur länge ska sjukhuset vara i drift, sades det något om det?

– Vi fick inte reda på hur länge det var tänkt att vara i drift, men känslan var att det gällde månader snarare än veckor.
Försvarsmaktens personal på plats fick ingen information om varifrån sjukvårdspersonalen ska komma.

– Det framgick inte, men däremot fick vi reda på att Hemvärnet redan stöttar ambulansen genom att hemvärnspersonal åker med i ambulanserna och hjälper den ordinarie personalen på olika sätt vid transport av coronapatienter till sjukhusen i Stockholm.

Nyligen rapporterade Dagens Nyheter att två baracker finns utställda på parkeringen utanför sjukhuset, där anhöriga får ta ett sista farväl av den som är nära döden. Detta för att anhöriga inte får komma in i sjukhuset. Nya Tider bekräftar att tillträde till sjukhuset är strikt förbjudet för alla utom personal och patienter.

– Man kommer inte att kunna besöka mässan såsom ett vanligt sjukhus. Den är uppbyggd som en sluten infektionsklinik, med tydliga gränser mellan den ”friska” och ”sjuka” sidan. När man ska in på den ”sjuka” sidan går man först igenom en sluss där man desinficerar sig och sätter på skyddsutrustning, och omvänt när man går ut. På den ”sjuka” sidan är det bara sjukhuspersonal som befinner sig när väl sjukhuset sätts i drift.

I skrivande stund, den 16 april, har fältsjukhuset ännu inte öppnat trots att det stått klart i mer än en vecka.

– Det vi fick reda på var att både Karolinska och Södersjukhuset tar hand om coronapatienter i dagsläget, men under tiden vi byggde så var det oklart hur länge dessa sjukhus skulle klara av volymerna, och det var hela tiden snack om att det snart skulle komma en första leverans av patienter.

NyT: Tror du att sjukhuset kommer att tas i bruk? Än så länge står det tomt.

– Det känns som om det var på allvar, och med tanke på omfattningen av bygget som måste kosta åtskilliga miljoner per dag, så känns det inte som något man bygger om man inte tror att det kommer behövas. Sjukhuset har ju fler platser än Nya Karolinska, vilket säger en del om den omfattning som man tror kommer att behövas.

Senaste