test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Svenskt dödsfall efter coronavaccin

En 85-årig man i Kalmar har avlidit dagen efter att han fått Pfizers/Biontechs coronavaccin. Mannen var multisjuk och bodde på ett särskilt boende i Region Kalmar. Han avled i vad som misstänkts varit hjärtstopp, men dödsorsaken är ännu inte fastställd uppger Region Kalmar. Läkemedelsverket utreder nu dödsfallet för att se om vaccinet spelat in i dödsfallet.

Under onsdagen kom nyheten om att en 85-årig man avlidit dagen efter att han vaccinerats med Pfizers/Biontechs coronavaccin vilket just nu används för de inledande massvaccineringarna i Sverige. Det är i nuläget oklart vad mannen dött av då han var multisjuk och bodde på ett särskilt boende i Region Kalmar, men hjärtstopp misstänks initialt vara grunden för dödsfallet. Den direkta kopplingen i tid till att mannen vaccinerats är däremot något som man måste utreda för eftersom risken finns att det var vaccinet som ledde till mannens död.

– Vi kan egentligen inte säga någonting i nuläget om ett eventuellt orsakssamband eftersom det inte finns någon fastställd dödsorsak, säger Veronica Arthurson, enhetschef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket till TT.

Händelsen kommer nu att utredas. Hon påpekar att det inte finns någonting i de stora kliniska studier som gjorts på vaccinet som tyder på att det orsakar biverkningar relaterade till hjärtåkommor.

Pressmeddelande från Region Kalmar

I ett pressmeddelande från Region Kalmar skriver man att man har en skyldighet att rapportera om vad man kallar ”avvikelser”.

”I det här fallet gjordes det eftersom en multisjuk, äldre person avled dagen efter vaccination i ett misstänkt hjärtstopp”, skriver man i pressmeddelandet.

– Att vi har anmält det här till Läkemedelsverket är en rutinåtgärd. Med tanke på den oro som kan finnas kring just covidvaccinationer är det extra angeläget att vi är öppna med det vi kan och följer de processer vi har, sade chefsläkare Mattias Alvunger i pressmeddelandet.

I nuläget finns ingen misstanke om ett samband mellan vaccineringen och att personen dog förutom att det finns en ”tidsmässig närhet”, förklarar Alvunger vidare för Expressen.

– Det här är en grupp med hög ålder och en del sjukdomar, och dödsfall inträffar. Att det skulle ha ett samband med vaccinet har vi egentligen ingen misstanke om. Men bara det att det har skett i nära anslutning i tiden är tillräckligt skäl för att vi skall rapportera om det, sade han.

Utifrån rapporteringen gör Läkemedelsverket bland annat en bedömning om mer information behöver efterfrågas kring händelsen. Rapporten skickas sedan till den europeiska biverkningsdatabasen EudraVigilance och blir en del av underlaget för den gemensamma läkemedelsövervakningen inom EU.

Vaccinforskare: Finns en risk att multisjuka dör av vaccinet

Enligt Matti Sällberg, vaccinforskare på Karolinska sjukhuset, finns det alltid risker med att ta vaccin, speciellt för äldre och multisjuka individer, risker som inkluderar dödsfall.

– Det är sällan vi har sprillans nya vacciner där man direkt går ut i höga åldrar och tar multisjuka först. Det är en väldigt sårbar grupp, som oavsett vaccin har en förhöjd risk att få sjukdom eller dö, sade Matti Sällberg till Expressen och fortsatte:

– Men det är ändå jätteviktigt att ta reda på så fort som möjligt om det kan finnas koppling till vaccinet. Även om studier har visat att säkerhetsprofilen är bra kan man aldrig utesluta att något extremt ovanligt inträffar.

Rent slumpmässigt kan det ske att någon som vaccinerats blir sjuk eller till och med dör av vaccinet. Det är risker som måste tas med i beräkningen när massvaccineringar förespråkas eftersom detta skall vägas mot riskerna som Covid-19 i sig medför vilket även är en av anledningarna till att riskgrupper är de som kommer vaccineras först.

Liknande fall i Schweiz

Även i Schweiz har ett liknande dödsfall konstaterats. Det handlar om en person i 90-årsåldern från staden Luzern som vaccinerades på julaftonen. Fem dagar efter vaccinering avled personen. Även här uppges att inget direkt samband kan göras med vaccinationen. Swissmedic, ett institut för terapeutiska produkter, säger i sin presskommuniké att allt tyder på ett naturligt dödsfall och att inga bieffekter har konstaterats ännu i landet.

Senaste