måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Förtroendet för Löfven ökar under coronakrisen

Svenska folkets förtroende för statsminister Stefan Löfven skjuter i höjden under coronakrisen. För en månad sedan hade bara var fjärde svensk högt förtroende för regeringschefen. Idag är det nästan hälften.

Trots den senfärdiga svenska hanteringen av coronapandemin och att Stefan Löfven för det mesta låtit Folkhälsomyndigheten sätta agendan har de personer som har ”ganska stort” eller ”mycket stort” förtroende för honom nästan fördubblats under mars månad, enligt Novus senaste förtroendemätning.

Om man isolerar gruppen som har ”mycket stort” förtroende för statsministern ser man att den mer än fyrdubblats i storlek, från 3 till 14 procent, senaste månaden.

Ökningen innebär att Löfen för fösta gången på 14 månader är den partiledare som ha högst förtroendesiffror.

För de andra riksdagspartiernas partiledare är det en blandad kompott i förtroendemätningen. Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt, som nyligen meddelade att han skjuter upp sin avgång, ligger kvar på samma höga förtroendetal som tidigare. Ulf Kristersson och Annie Lööf får ett högre förtroende medan Jimmie Åkesson tappar.

Senaste