test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Här vägrar Malcolm Jallow (V) applådera för dödssjuke Sven-Olof Sällström (SD)

I samband med julavslutningen i riksdagskammaren valde riksdagens talman Andreas Norlén att hålla ett avtackningstal till Sverigedemokraternas riksdagsledamot Sven-Olof Sällström som meddelat att han nästa år kommer att avsluta sitt uppdrag som riksdagsledamot. Sällström har under en längre tid varit cancersjuk och även fått ett dödsbesked med anledning av sjukdomen, vilket är skälet till att han nu avslutar sitt riksdagsuppdrag. Efter att talmannen Norléns tacktal till Sällström var över valde de allra flesta riksdagsledamöterna att applådera, dock inte Vänsterpartiets Malcolm Momodou Jallow som nu möts av kritik i sociala medier för sitt agerande.

Den 20 december hade riksdagen avslutning inför juluppehållet i kammaren. I samband med avslutningen passade riksdagens talman Andreas Norlén på att hålla ett avtackningstal till Sverigedemokraternas riksdagsledamot Sven-Olof Sällström som meddelat talmannen att han kommer att avsluta sitt uppdrag som riksdagsledamot nästa år. Anledningen till att Sällström väljer att avsluta sitt riksdagsuppdrag är för att han under en längre tid varit cancersjuk och även fått ett dödsbesked till följd av sjukdomen, något han bland annat beskrivit i en längre intervju med mediekanalen Riks.

Andreas Norlén beskrev bland annat i sitt tal hur Sven-Olof Sällström valdes in 2010 och ingick i Sverigedemokraternas första riksdagsgrupp. Norlén tog även upp vilka utskott Sällström varit aktiv i, vilket bland annat är finansutskottet, arbetsmarknadsutskottet och försvarsutskottet. Även Sällströms långvariga engagemang för Ukraina, som även fanns där innan kriget med Ryssland, var något som Norlén lyfte i sitt tal. Norlén avslutade talet till Sällström med att säga ”varmt tack för dina insatser för riksdagen, för demokratin och för Sverige”.

Efter Andreas Norléns tal till Sven-Olof Sällström applåderade de allra flesta riksdagsledamöterna, samtidigt som Sällström syntes stående på sin plats i kammaren. En av de som dock vägrade att applådera var Vänsterpartiets gambianske riksdagsledamot Malcolm Momodou Jallow. I stället satt Jallow helt still utan att visa någon känsloyttring. Två andra riksdagsledamöter från Vänsterpartiet som pekats ut för att inte applådera är Håkan Svenneling och Lorena Delgado Varas från Argentina. Vänsterpartisternas ignorans för Sällström är något som uppmärksammats och fått kritik på sociala medier. En person på plattformen X, tidigare Twitter, skriver bland annat att han känner ett ”bottenlöst förakt” mot de politiker från Vänsterpartiet som ”inte ens kan applådera en dödssjuk människa vid avtackningen”.

De allra flesta riksdagsledamöterna applåderar för Sven-Olof Sällström med undantag för Malcolm Momodou Jallow och ett fåtal till. Foto: Sveriges riksdag

Malcolm Momodou Jallow har varit invald riksdagsledamot för Vänsterpartiet sedan 2017 och har idag en roll som ordförande i civilutskottet. Förutom att Jallow är aktiv politiker i Vänsterpartiet är han även verksam inom Afrosvenskarnas riksorganisation. Han har även hyllat och tagit aktiv ställning för terrorstämplade PKK. Under Almedalsveckan 2022 uppmärksammades Jallow när han stod och poserade med PKK-flaggor tillsammans med bland annat Vänsterpartiets iranske riksdagsledamot Daniel Riazat.

Vänsterpartiets riksdagsledamöter Malcolm Momodou Jallow och Daniel Riazat med flera poserar med PKK-flagga under Almedalen 2022. Foto: Daniel Riazat

Sven-Olof Sällström blev i samband med avtackningen även tilldelad riksdagens medalj av tolfte storleken, vilket är den större storleken, eftersom att Sällström tjänstgjort i riksdagen i mer än tolv år i följd.

Senaste