lördag, 25 maj, 2024
lördag, maj 25, 2024

Högsta domstolen tar inte upp fall om barnvåldtäktsman

Barnvåldtäktsmannen Bekim Dzelili våldtog sin sambos dotter upp till 600 gånger från det att hon var tio år gammal tills det att hon blev tretton år gammal, och då gillrade en fälla för sin plågoande som ledde till att han greps av polisen. I tingsrätten dömdes han till 13 års fängelse och livstids utvisning men fick ett års strafflindring på grund av utvisningen. I hovrätten fick han straffet sänkt med ännu ett år, slapp utvisning och fick trots det behålla den tidigare straffsänkningen. Nu har Högsta domstolen meddelat att man inte tar upp fallet och Dzelili blir därmed kvar i Sverige trots att han inte har svenskt medborgarskap – och han har fått två års straffsänkning på köpet.

Det fruktansvärda fallet gäller pedofilen Bekim Dzelili som kom till Sverige 1998 från det forna Jugoslavien och är muslimsk kosovoalban. Han tog med sig sin dåvarande fru och deras två gemensamma barn till Sverige samt adopterade två syskonbarn till Bekim efter att en av hans systrar mördats i Kosovo 1999. Efter att ha dömts till fängelse 2012 för att ha misshandlat flera av barnen grovt, med frun som medhjälperska, förlorade de båda vårdnaden och rätten att träffa tre av barnen.

Två år senare inledde Bekim Dzelili ett förhållande med en ny kvinna i Vetlanda som hade två barn. En av dessa var den tioåriga flicka som han kort efter att förhållandet påbörjats började utnyttja sexuellt och våldta med allt mer sadistiska inslag. Innan hon blivit elva år började han tvinga henne till att utföra oralsex på honom med motiveringen att ”hon måste lära sig” och tvingade henne även till vaginala samlag vilket enligt flickan alltid gjorde ont. När hon sade nej slog han henne och flickan uppskattar själv att hon utsatts för mellan 600 våldtäkter på en mängd platser där hon inte kunde freda sig.

Slutligen spelade hon in en av våldtäkterna och berättade för sin mamma som polisanmälde Bekim. Efter att ha dömts i både tingsrätten och hovrätten har den själverkände pedofilen fått flera straffsänkningar och dessutom slipper han utvisning efter att HD nekat prövningstillstånd i fallet – trots att Bekim inte ens har svenskt medborgarskap.

Exakt24 går igenom fallet som visar hur svårt det är att utvisa ens de mest sadistiska pedofilerna ur landet.

Travesti – får lov att stanna i Sverige

I Eksjö Tingsrätt dömdes Bekim i maj för 100 våldtäkter av flickan som man menade att kosovoalbanen genomfört och man ansåg att han visat ”särskild hänsynslöshet och råhet” mot flickan. Maxstraffet för grov våldtäkt mot barn är 10 års fängelse, men om det rör sig om ”flerfaldig brottslighet” kan straffet höjas till 14 år. Det menade tingsrätten var skäligt med tanke på de grova brotten och det mycket stora antalet våldtäkter han begått mot flickan. Men eftersom man även dömde honom till livstids utvisning fick han en straffsänkning, vilket på grund av praxis innebar att man sänkte straffet till 13 års fängelse och livstids utvisning.

Men när Göta Hovrätt sedan tog upp fallet efter att domen överklagats fick Dzelili sitt straff sänkt med ännu ett år till tolv års fängelse. I domen skrev man:

”I förevarande fall har Bekim Dzelili gjort sig skyldig till drygt 100 fall av grov våldtäkt mot barn. Flertalet av de i åtalet individualiserade våldtäkterna har begåtts i tiden efter straffskärpningen och har var och en ett straffvärde som motsvarar fängelse i fem år… hovrätten lägger därvid särskild vikt vid att A inte haft någon verklig möjlighet att undgå övergreppen under den tid som de pågick och i stället har befunnit sig i en mycket skyddslös och utsatt och närmast tvångsliknande situation. Att straffvärdet av Bekim Dzelilis brottslighet är mycket högt står därmed klart. Emellertid är det något lägre än vad tingsrätten ansett och motsvarar i stället fängelse i tolv år.”

Man valde i samma veva att upphäva livstidsutvisningen med den minst sagt anmärkningsvärda motiveringen att de upprepade och systematiska barnvåldtäkterna som innefattade våld och dödshot ”har ett mycket högt straffvärde”. Men man tyckte inte att det var “synnerligen högt” vilket man menade gjorde att det inte därför fanns “synnerliga skäl” till utvisning.

I domen skrev man:

”Som hovrätten nyss angett har Bekim Dzelilis brottslighet innefattat mycket svår integritetskränkning och har ett mycket högt straffvärde. Emellertid är det inte synnerligen högt. Inte heller kan det sägas att han trots sin långa bosättning i Sverige alltjämt har en svag anknytning hit. Det föreligger därför inte synnerliga skäl att utvisa honom och tingsrättens beslut härom ska upphävas.”

Riksåklagare försökte få pedofilen utvisad – Hovrätten vägrar.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin ville se till att få Bekim Dzelili utvisad ur Sverige och överklagade till Högsta domstolen. Riksåklagaren motiverade sitt överklagande med att brotten han begått skulle vara så pass integritetskränkande att de väger tyngre än hans anknytning till det svenska samhället.

– Vi behöver ett prejudikat. I det här ärendet menar jag på att brotten har ett mycket högt straffvärde. Därför bör det bli en vanlig utvisning – oavsett om han har varit här i 22 år. Det är det jag vill ha prövat, sade Welin till DN.

Hon hade god fog för det då Bekim Dzelili är kosovoalban med serbiskt medborgarskap, även om det i en del handlingar står att han är medborgare i ”upphört land”. Han har under sina 22 år i Sverige lärt sig relativt god svenska men aldrig ansökt om svenskt medborgarskap. Han återfinns dessutom i 19 avsnitt i belastningsregistret för brott från stöld till grov misshandel och han har heller ingen kontakt med de barn han misshandlat och utsatt för terror. Någon ”anknytning” till Sverige via dem kan därför bortses från. Det yngsta biologiska barnet har tvärt om sagt ”att hon skulle bli glad om hennes pappa utvisades” och att först om han dog så ”kanske hon skulle överväga att prata med sin mamma”.

Som om det inte vore nog har han enligt egen uppgift släkt i hemlandet och reser dit på besök.

Nu har Högsta domstolen meddelat att man nekar prövningstillstånd i fallet. Det innebär att hovrättens dom om 12 års fängelse står fast, och att mannen inte kommer utvisas.

Hovrätten, bestående av hovrättsråden Patrik Örnsved och Per Christensen, tillförordnade hovrättsassessorn Sebastian Lindroth (referent) samt nämndemännen Magnus Hellström och Yvonne Nordström var eniga i domen.

Utöver fängelsestraffet kvarstår skadeståndet till flickan på 355 000 kronor och 15 000 kronor till flickans mamma.

Senaste