söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Intervju med Per Brinkemo om kriminella klannätverk: ”Klart det är kopplat till invandringen”

Nyheten om att det finns ett 40-tal invandrarrelaterade, maffialiknande klannätverk som styr mycket av den organiserade kriminaliteten har fått stor spridning. Journalisten och författaren Per Brinkemo sade i början av veckan i en Tv-intervju att kriminella klaner är direkt kopplade till invandringen, något som statsminister Löfven förnekade. När Extra24 når Per Brinkemo står han fast vid sitt uttalande från TV4 och menar att Löfven måste vara rädd för att förlora ansiktet.

Lördagen den 5 september sände Sveriges Radios P1 en lång intervju med vice rikspolischefen Mats Löfving. Där gjorde han ett mycket tydligt uttalande för att komma från polismyndigheten, nämligen att en stor del av den gängrelaterade kriminaliteten i invandrartäta förorter har sin grund i flera maffialiknande klannätverk som lever på kriminell verksamhet, nätverk som alla har sina ursprung utanför Sverige och som har kommit hit enbart för att utvidga sin kriminella verksamhet. Enligt vice rikspolischefen skall det handla om ett 40-tal klan- och släktnätverk som alla har sina rötter i utomeuropeiska länder, främst i Mellanöstern, Somalia, Afghanistan och liknande. Att Mats Löfving verkligen var så tydlig med att problemen med klaner från början är ett helt och hållet importerat problem fick stor spridning i massmedia, trots att problemet med kriminella klannätverk har varit känt sedan tidigare. Dock har ingen myndighetsperson i så hög ställning påpekat problemets allvar och omfattning på det sätt som vice rikspolischefen gjorde den 5 september.

”Klart det är kopplat till invandringen”

Per Brinkemo har en mångårig erfarenhet som journalist och författare, och han har bland annat skrivit böcker om klansystems uppbyggnad överhuvudtaget och speciellt om somaliers klansamhällsstruktur och hur den kolliderar med det svenska, västerländska samhället som är individualistiskt istället för kollektivistiskt. Måndagen den 7 september gästade han TV4:s morgonstudio, och fick där många frågor om hur pass utbrett problemen med kriminella släktnätverk är. Brinkemo delade Mats Löfvings uppfattning om problemets art och storlek, och menade att klanerna som utgör de kriminella släktnätverken har sina ursprung i länder kring Mellanöstern, Somalia och så vidare, länder varifrån många har sökt sig till Sverige i återkommande massinvandringsvågor. Samma förmiddag tillfrågades statsminister Stefan Löfven om problemet vid hans och centerledaren Annie Lööfs pressträff, som egentligen skulle handla om välfärdssatsningar i budgeten, och då ville han absolut inte göra någon koppling mellan klanstruktur, kriminalitet och invandring.

När Extra24 når Per Brinkemo för en telefonintervju har han viss förståelse för att Löfven uttryckte sig som han gjorde, samtidigt som han ändå menar att statsministern borde kunna se problemen som de är.

– Vi har inga klaner i Sverige, och det är klart att de här problemen är kopplade till invandringen, säger Per Brinkemo och fortsätter:

– Men Löfven har nog investerat alldeles för mycket förtroendekapital i en del samhällsgrupper för att kunna backa från tidigare ståndpunkter, tror jag.

Ex24: Hur då, menar du?

– Han vill nog inte göra det till en etnisk fråga, och för mig är inte frågan om klansamhällen en etnisk fråga, utan något som har sin grund i totalt dysfunktionella stater. Men Löfven är väldigt rädd för att ens vilja nämna ordet invandring. Han vill inte tappa ansiktet, och sossarna och övriga vänstern envisas med att bara se på det ur ett socioekonomiskt perspektiv. Han skulle få väldigt mycket kritik både internt i partiet men också externt om han sade något annat. Han vågar nog inte, eller också tycker han sådär. Jag vet inte.

Nämner ändå specifika, etniska grupper

Per Brinkemo menar alltså att strukturen med klaner inte nödvändigtvis ligger i etniciteten, utan i hur staten runt omkring fungerar eller om det helt saknas en statsbildning. I brist på statsmakt träder då de olika klanstrukturerna in, säger han. Han tillägger att medlemskapet i en klan inte heller innebär att en klan eller en enskild person automatiskt är kriminell, men han poängterar att lojaliteten inom släkterna är benhård, att även den som inte är kriminell aldrig skulle skvallra på en kriminell släkting.

Per Brinkemos resonemang om att klaner inte har med etnicitet blir under samtalets gång trots allt något tvetydigt.

– Vi har som sagt inga klaner i Sverige sedan lång, lång tid tillbaka. De enda kollektivistiska grupperna som skulle kunna sägas ha någon form av klanstruktur, även om det inte går att jämföra med dem som kommer från andra länder, är i så fall samer och romer.

I det sistnämnda gör han alltså ändå en koppling mellan etnicitet och klantillhörighet.

Tyskland tar krafttag mot kriminella klannätverk

Ett land som har jämförbara problem med invandrade släktnätverk som håller den gängrelaterade kriminaliteten uppe är Tyskland, berättar Per Brinkemo.

– Även om problemet finns i många av de stora städerna i Tyskland så sticker ändå Berlin och även Essen i Ruhrområdet ut. Där finns det områden med koncentrationer av arabiska grupperingar som ofta hör till kriminella släktnätverk, men där gör tyskarna regelbundna upprensningar. Man kan verkligen säga att de tar krafttag så gott det går.

Ex24: Hur då?

– Ja, det finns speciellt utbildade polisenheter som kan tas med de här männen, och de åker ofta i stora samlingar av polisfordon till olika områden. Ser man en sådan karavan vet man att det är en ny razzia på gång.

Ex24: Har du någon bild av hur polisen där samarbetar med andra myndigheter?

– De är betydligt mer samkörda, så att inför varje razzia så gör motsvarande Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Kronofogden också mycket fotarbete. Där har vi en del att lära, avslutar Per Brinkemo.

Senaste