måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Invandringsvåg från Ukraina

4 000 invandrare från Ukraina uppskattas komma varje dag. Slutresultatet kan bli flera hundratusen invandrare.

Konflikten i Ukraina har många sidor. En sida är att Sverige väntas motta ett mycket stort antal invandrare från Ukraina. I fredags hade över 5 000 registrerats, men det verkliga antalet är enligt en intervju med Mikael Ribbenvik i Svenska dagbladet långt större, det rör sig om så många som 4 000 per dygn.

Migrationsverket har utarbetat tre olika scenarier för det kommande halvåret, ett lägre scenario på 27 000, ett huvudscenario på 76 000 och ett övre scenario på 212 000. Tidigare har Migrationsverkets prognoser ofta underskattat migrationsvolymen.

Senaste