söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Insikt24 avslöjar: S-islamisten Omar Mustafa chef på statlig myndighet

Den tidigare socialdemokratiske politikern Omar Mustafa, som bland annat uttryckt sig beundrande om den extrema imamen sheikh Al-Qaradawi, arbetar nu på myndigheten Tillväxtverket. Detta kan Insikt24 avslöja i dag. Enligt ett ändringsbeslut i samband med en organisationsförändring är han anställd som enhetschef på avdelningen företag. För 47 000 kronor i månaden är han chef för ett tjugotal handläggare. Myndigheten har bland annat i uppdrag att hantera ekonomiskt stöd till företag. Insikt24 har tittat närmare på hans bakgrund och kopplingar till terrorklassade Muslimska brödraskapet som metodiskt arbetar med infiltration.

Det blåste rejält kring Omar Mustafa i april 2013. Som politiker för Socialdemokraterna i Stockholms stad valdes han den 7 april till suppleant i Socialdemokraternas partistyrelse. Han fördes fram som kandidat av Stockholmsdistriktet i sista stund, bara några timmar innan partistyrelsen valdes. Veckan efter tvingades han dock att lämna uppdraget efter en omfattande debatt kring hans relation till individer med antisemitiska åsikter. Dessutom ifrågasattes hans ordförandeskap för Islamiska förbundet och dess problematiska kvinnosyn. Idag har han en arbetsledande position på den svenska myndigheten Tillväxtverket där ingen verkar vilja se problematiken.

Omar Mustafa var under många år centralgestalt i en rad islamiska organisationer. Flera med direkt koppling till den terrorklassade organisationen Muslimska brödraskapet.

I en intervju där han försökte förklara sig och bemöta de beskyllningar som riktades mot honom hyllade han den extrema imamen al-Qaradawi som han menar är ”en av världens mest framträdande teologer, om du vill göra den jämförelsen kan man likna han med påven”. Yusuf al-Qaradawi, som själv varit inbjuden till Stockholms moské, dog i slutet av september 2022 men är ännu internationellt inflytelserik som förespråkare för politisk islam och uttolkare av dess skrifter och läror. Han var Muslimska brödraskapets andlige ledare och ordförande i europeiska fatwarådet.

Insikt24 har varit i kontakt med Tillväxtverket men varken HR-avdelningen eller Omar Mustafas närmsta chef, Tim Brooks, har velat kommentera det faktum att en anställd förekommer i islamistiska miljöer med kopplingar till Muslimska brödraskapet.

I en skriftlig kommentar låter Tim Brooks meddela att ”som chef tar jag ingen annan ställning än den vi gör vid rekrytering”.

Från myndighetens sida har man även valt att inte svara på frågor om vilka bedömningar som gjordes då Omar Mustafa rekryterades och sedan anställdes den 22 juni 2020.

”Som statlig myndighet rekryterar Tillväxtverket på sakliga grunder baserat på förtjänst och utifrån skicklighet i förhållande till uppställda krav på utbildning och erfarenhet i kravprofilen för den aktuella tjänsten”, skriver Brooks, avdelningschef på Tillväxtverket. Svar på frågan om vilka meriter Mustafa anställdes på har uteblivit.

Det är känt att Muslimska brödraskapet metodiskt har infiltrerat politiska partier, myndigheter och civilsamhällets olika delar. En som kartlagt just detta är Johan Westerholm som 2020 kom ut med boken Islamismen i Sverige: Muslimska brödraskapet.

Det var efter valet 2010 som Omar Mustafa gick med i Socialdemokraterna. Motivet uppger han skall ha varit att partiet inte i tillräckligt hög utsträckning jobbade för de muslimska grupperna i Sverige.

I boken Erövringen: Muslimska Brödraskapets infiltration av Sverige skriver Sameh Egyptson, forskare i religion och teologi vid Lunds universitet, att ”efter valet 2010 framträdde Omar Mustafa, nu ordförande för Islamiska Förbundet i den saudiska officiella tv-kanalen Al Ekhbariya Channel. Intervjuare var Samer Fakhri. Omar Mustafa hyllade den saudiska regeringen för deras stöd till bygget av den stora moskén i Göteborg. Omar Mustafa kommenterade också resultatet av valet i Sverige och deklarerade förbundets strategi: ”Vi är stolta över en sådan prestation, att förbundets ordförande [Abdirizak Waberi] vann en plats i riksdagen på det styrande partiets [Moderaterna] lista. Detta är ett bevis på styrkan i förbundet och dess rykte och erkännande från partier och politiker. Vårt deltagande är av offentlig natur; vårt mål är inte bara ett symboliskt komma in till riksdagen; Det är att försvara de rättigheter för den muslimska gemenskapen som vi kräver genom politiska åtgärder som rör lagar om terrorism, lagar om hijab, lagar om islamiska skolor och lagar om byggande av moskéer.”

Intervjun som Egyptson refererar till och som högst troligt genomfördes på Omar Mustafas kontor i Stockholms moské, kan ses här.

Omar Mustafa föddes 1985 i Libanon. Han tillhörde 2007 styrelsen för Sveriges Unga Muslimer och valdes även det året in i styrelsen för Forum for European Muslim Youth and Student Organisations. 2010 blev han generalsekreterare för Sveriges unga muslimer. Samma år blev han ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, en post som han hade fram till 2016.

Efter att han lämnade Socialdemokraterna 2013 skrev The Global Muslim Brotherhood Daily Report att Omar Mustafa agerade som Muslimska brödraskapets representant i Sverige. Detta genom att Islamiska förbundet är medlemsorganisation i den europeiska paraplyorganisationen Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE) som består av det globala muslimska brödraskapet med kopplingar till Hamas och Hamas insamlingsorganisationer.

Omar Mustafa på Linked In. Foto: Faksimil/Linked In

Mustafa tog, enligt en uppgift till Insikt24, examen vid Stockholms universitet 2020. Han var åren 2013 till 2019 verksam som rektor och förbundschef för studieförbundet Ibn Rushd som har kopplingar till Muslimska brödraskapet, något som Insikt24 tidigare har skrivit om.

Omar Mustafa var även under nära tio års tid vice ordförande i Islamic Relief Sweden, en insamlingsorganisation med tydlig koppling till Muslimska brödraskapet. I en artikel i tidningen Dagen redogör Westerholm för hur Islamic Relief i Sverige är en del av Islamic Relief International. Kopplingen mellan dem och Muslimska Brödraskapet fick den internationella storbanken HSBC att 2016 avsluta allt samarbete med Islamic Relief International. Detta efter att finansiering av bland annat Hamas avslöjats. Hamas är klassat som terroristorganisation av EU och USA och var vid tidpunkten för terrorklassificeringen Brödraskapets palestinska gren.

Gällande sin beundran för al-Qaradawi, har Omar Mustafa uttryckt att “al-Qaradawi är en av världens mest framträdande teologer, om du vill göra den jämförelsen kan man likna han med påven. Han är etablerad och välkänd”. Dessutom har al-Qaradawi utfärdat en fatwa som tillåter självmordsattentat mot israeler.

Tillsammans med Broderskapsrörelsen i Stockholm grundade Mustafa föreningen Hjärta – troende socialdemokrater i Stockholm. Han deltog i den konferens där den kristna Broderskapsrörelsen ombildades till Socialdemokrater för tro och solidaritet. Föreningen Hjärta ombildades 2022 till en självständig förening utan band till Tro och solidaritet och socialdemokratin. Omar Mostafa ingick 2022 i styrelsen för den självständiga föreningen tillsammans med Anna Ardin, Erica Parkås och Monica Pourshahidi, ledda av ordföranden Mattias Irving.

Senaste