torsdag, 18 april, 2024
torsdag, april 18, 2024

Jimmie Åkesson: 2023 har varit SD:s mest framgångsrika år någonsin

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons uttryckte i sitt nyårstal att han anser att 2023 varit det mest framgångsrika året för Sverigedemokraterna i partiets historia. Utöver det tog Åkesson upp att han menar att Sverige går i rätt riktning och att landet kommer att bli bra, men att det kommer ta tid att rätta till ”decennier av vanstyre”. Åkesson uttryckte också en önskan i sitt tal om att 2024 ska bli det året då den "destruktiva Socialdemokratiska invandringspolitiken blir ett minne blott också i realiteten med färre migranter och minskade kostnader".

Sverigedemokraterna lade idag ut ett videoklipp där partiledaren Jimmie Åkesson höll ett kort nyårstal. I indelningen av talet beskrev Åkesson hur han känner en tudelad känsla för året 2023, men underströk att han anser att det varit det mest framgångsrika året för Sverigedemokraterna i partiets historia. Åkesson beskriver hur SD växt, nått framgångar och utvecklats medan de andra partierna frågar sig hur dessa framgångar kan ha uppstått och att de även funderar på vad för nya saker de ska kopiera från SD:s politik. Förutom att Åkesson berömde sitt eget parti och dess framgångar, pratade han även om allvaret i omvärlden med exempelvis krig på flera håll, där han bland annat nämnde att ”Rysslands aggression i Ukraina alltjämt är mycket allvarlig” och utöver det beskrev även Åkesson, som han uttryckte det, ”Israels viktiga arbete med att bekämpa såväl Hamas som deras islamistiska terrorkusiner i området”. Situationen i Sverige beskriver Åkesson som en kris, där gängskjutningar, inflation och höga matpriser råder. Åkesson valde dock att framhäva att han ser framtiden som ljus och att ”något positivt ligger i luften”.

Jimmie Åkesson förklarar även i sitt nyårstal att han menar att mycket går i rätt riktning i svensk politik, men fastslog samtidigt att det är mycket som återstår att göra. Åkesson var väldigt tydlig med att det inte har blivit bra än och att Sverige fortfarande mår dåligt på grund av att ”decennier av vanstyre tar tid att rätta till” och att det kommer att ta tid att åtgärda. Däremot uttryckte Åkesson att han var övertygad om att Sverige kommer bli bra. Sedan gick även Åkesson in i sitt tal på vad han både önskar och arbetar för ska ske under 2024. Bland annat tog Åkesson upp att han hoppas att 2024 ska bli en vändpunkt för den ekonomiska situationen för de svenskar som har det tufft att få vardagen att gå ihop ekonomiskt. Åkesson hoppas även att gängkriminaliteten på allvar ska tryckas tillbaka och att den ”destruktiva Socialdemokratiska invandringspolitiken blir ett minne blott också i realiteten med färre migranter och minskade kostnader”.

Senaste