måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Extremvänsterns radikala bokmässa i Göteborg

Under helgen 23-25 september pågår radikal bokmässa i Göteborg för tionde året. Insikt24:s reporter var på plats och kan ge en första inblick i hur människor som är allmänt vänsterorienterade radikaliseras genom den yttersta, mest extrema vänsterns publikationer och föreläsningar. Stora summor skattemedel slussas årligen via folkbildningsorganisationer för att finansiera extremismen.

För tionde året arrangeras radikal bokmässa i Göteborg. Arrangör är Syndikalistiskt forum, en organisation som har nära koppling till Antifascistisk Aktion, AFA som själva har stor närvaro på mässgolvet i form av bokbord, försäljning av böcker, tröjor, pins och annat material.

Entrén till Kvinnofolkhögskolans lokaler från Masthuggstorget var bemannad av volontärer. Såväl den yttre grinden som själva entrén till skolan var låsta och öppnades manuellt men, gissningsvis, inte för vem som helst. Väl inne ”råkade” jag gå lite vilse på fel våningsplan för att bilda mig en uppfattning om skolans miljö. Snabbt var personal på plats och visade till rätta.

Svårt att ta sig in men ingen trängsel under lördagen på radikal bokmässa. Foto: Insikt24

Stämningen på bokmässan måste betecknas som avslagen. Den föreläsning om genus och fascism som skulle hållas av organisationen Autonom organisering, som planerat skulle bevistas, var exempelvis inställd. Givet vänsterns ilska över det nyss redovisade valresultatet var förväntningen att temperaturen skulle vara betydligt högre.

Funktionärer i entrén var förtegna och ville inte gärna svara på frågor. Dock framkom att det under fredagen hade varit 170 besökare på mässan.

Bokmässan består traditionellt av två huvuddelar. Dels en rad bokbord och utställare, dels ett program med föreläsningar och seminarier. Bland utställarna fanns flera välkända förlag, nätbokhandlare och organisationer som förser vänsterextremister, syndikalister, den autonoma rörelsen etcetera med ideologiskt material.

Den radikala bokmässan som årligen samlar den yttersta vänsterns mest extrema människor och grupperingar, genomförs i Kvinnofolkhögskolans lokaler på Första Långgatan i Göteborg. Medfinansiär i år är studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, som genom sina kopplingar till vänster- och invandrargrupper kan sägas ha infiltrerats och används för att finansiera en lång rad verksamheter under förespeglingen att det är folkbildning.

Genom att en förening som Syndikalistiskt forum samarbetar med Kvinnofolkhögskolan och NBV kanaliseras skattemedel i form av statsbidrag för folkbildning. Det sker genom att de olika programpunkterna som bokmässan genomför rapporteras som antingen folkbildnings- eller kulturverksamhet. Konkret betyder det att NBV kan ta kostnader som lokalhyra, föreläsararvoden, resekostnader med mera.

Det är väl känt och etablerat i den ideella världen att samarbete med ett studieförbund är ekonomiskt fördelaktigt samtidigt som studieförbundet kan redovisa verksamheten för att erhålla bidrag från stat, region och kommun – pengar som används till löner till egen personal, lokalkostnader med mera. Att som studiekonsulent på ett studieförbund kunna redovisa en annan organisations, i det här fallet Syndikalistiskt forum, reguljära verksamhet som kulturarrangemang och folkbildningsverksamhet innebär en minimal arbetsinsats samtidigt som anställningen är tryggad.

Kvinnofolkhögskolan i Göteborg är värd för radikal bokmässa. Foto: Insikt24

Tidigare år har det varit Arbetarnas bildningsförbund, ABF, som stöttat och finansierat den radikala bokmässan. Möjligen har de efter en granskning utförd av Exakt24 dragit öronen åt sig. Det gav i stället NBV chansen att vara med och, därmed, öka sin verksamhet.

Insikt24 har tidigare skrivit om NBV:s koppling till den muslimska diasporan i Sverige. Det i samband med att Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, skall utreda utländska intressen i svenskt utbildningsväsende. Det lär finnas fler politiska krafter att granska framöver.

Senaste