söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Kristna tioåringar skulle skriva att de är muslimer – men muslimska elever slapp all undervisning om kristendom

Elever på Bruksskolan i Tierp fick i uppgift att skriva att de tillhör islam och Allah, att de går i moskén och firar Ramadan. Eleverna uppger att de hotades med kvarsittning om de vägrade. Men samtidigt ska skolans muslimska elever helt ha sluppit delta på lektioner om kristendom. "Jag vill veta vad motivet är. Varför får de muslimska barnen sitta och färglägga när det är kristendom, men de kristna var tvungna att skriva att de var muslimer?", säger en upprörd förälder.

Förra veckan avslöjade Katerinamagasin.se att kristna elever i årskurs tre på Bruksskolan i Tierp har tvingats bekänna sig till islam under en lektion i religionskunskap. Tierps kommun gick som svar på artikeln ut på sin hemsida och menade att uppgifterna var falska och byggde på ryktesspridning och osakliga påståenden. Samtidigt bekräftar man att bilden på en arbetsbok där en elev skrivit bland annat ”jag tillhör islam, jag ber i moskén” är från den aktuella lektionen. Nyheten blev snabbt viral och flera motstridiga uppgifter har framförts. Exakt24 har varit i kontakt med kommunens tillförordnade utbildningschef Ulf Sjulander och även med Anamaria von Roteliuc som är mamma till en av de drabbade eleverna.

”Jag tillhör islam, jag tillhör Allah”
Det var under en lektion i religionskunskap som eleverna fick i uppgift att skriva vad många uppfattade som en trosbekännelse. I uppgiften ingick att man skulle skriva att man tillhör islam och Allah, att man går i moskén och firar Ramadan. På ljudupptagningar som Exakt24 tagit del av berättar elever att lärarna har sagt att de måste utföra uppgiften och att de som vägrar kommer att få stanna kvar och göra den på rasten tillsammans med en lärare. Eleverna berättar också om en ”muslimfest” där det bjöds på fika och där de kristna skulle låtsas vara muslimer. 

Påståendet om tvång och hot tillbakavisas av Ulf Sjulander, som menar att något sådant inte förekommit i samband med religionsundervisningen. I sociala medier har det också förekommit påståenden om att det varit fråga om en frivillig uppgift. Enligt Sjulander presenterades uppgiften inte som frivillig för eleverna, men han tillägger att om någon elev hade reagerat kraftigt på uppgiften så hade man inte blivit tvingad att göra den. Han menar dock att det var en lugn lektion och att inga elever skulle ha reagerat negativt. 

Anamaria von Roteliuc, som var den som först avslöjade händelsen, reagerar kraftigt på Ulf Sjulanders påstående som hon kallar för ”skitsnack”. Enligt hennes dotter ska eleverna ha försökt hitta lösningar och frågat om de kunde få göra uppgiften utan att skriva i jag-form, men detta ska lärarna ha sagt nej till. Dottern blev då mycket upprörd och sprang iväg till toaletten. 

Religiös indoktrinering eller beprövad pedagogik?
I sitt uttalande på hemsidan menar kommunen att lektionen och lektionsserien har byggt på beprövade, erkända pedagogiska metoder, utan att gå närmare in på vilka dessa är. I vårt samtal förtydligar Ulf Sjulander att det är frågan om en upplevelsebaserad pedagogik där eleverna får byta perspektiv för att lättare kunna ”sätta sig in i saker och ting”. Man hävdar vidare på hemsidan att den aktuella lektionen har uppfyllt skollagens krav på saklighet.

Anamaria är dock kritisk till att kommunen presenterar detta påstående som ett faktum innan skolinspektionen hunnit pröva ärendet. Och Ulf Sjulander medger att det inte gjorts någon juridisk prövning, utan att det är han själv i samråd med sina medarbetare som gjort bedömningen. Han ser dock inga problem med hur påståendet är formulerat. 

Kritik mot att kristna och muslimer behandlas olika
Det som har skapat störst upprördhet är uppgifterna om att kristna och muslimska barn behandlas olika på skolan. Anamaria von Roteliuc berättar att muslimska barn inte har behövt delta på lektioner om kristendom, utan fått sitta och rita istället. Då det handlade om islam var dock alla tvungna att delta. 

– Jag vill veta vad motivet är. Varför får de muslimska barnen sitta och färglägga när det är kristendom, men de kristna var tvungna att skriva att de var muslimer?

I barnens vittnesmål framkommer det också att skolan har lagt mycket större fokus på islam, bland annat genom att anordna en fest med fika och arabisk musik. Kristendomsundervisningen ska inte ha innehållit samma fördjupning.

Ulf Sjulander vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna om att de muslimska barnen fått rita under kristendomslektionen, men säger att även de kristna barnen hade fått göra något annat om de hade uttryckt att de känt sig obekväma, vilket de enligt honom inte gjorde. Inte heller på Tierps kommuns Facebook-sida vill man svara på frågor som rör olik behandling av muslimer och kristna. Däremot skriver man att alla kommentarer kommer att registreras i kommunens offentliga diariesystem, något som många upplever som ett hot för att tysta kritiska frågor. Information om registrering finns inte under några andra inlägg på kommunens Facebook-sida. 

”Vi har inte gjort något fel”
I ett inlägg på Facebook skriver Anamaria att hon har haft ett konstruktivt samtal med Ulf Sjulander och fått löfte om att eleverna ska få en ursäkt och en förklaring. Sjulander menar dock att något sådant löfte aldrig har getts.

– Mamman la ut uppgifter som inte stämde om det vi hade sagt. Vi sa aldrig att vi skulle gå ut och be om ursäkt, utan den person som är rektor på skolan kommer gå runt och prata med eleverna för att säkerställa att det inte är någon som har missuppfattat uppgiften. 

På frågan om skolan kommer att se över sina rutiner eller vidta några åtgärder för att försäkra sig om att de kristna eleverna kan vara trygga och bli lika behandlade på skolan är svaret nej. Sjulander menar att eleverna redan är trygga och att eventuell otrygghet beror på händelser utanför skolan. Uttalandet ifrågasätts av flera föräldrar till barn på skolan. 

Joakim Larsson, ordförande för Sverigedemokraterna i Tierp, säger i en kommentar att han har begärt att skolchefen kommer till kommunstyrelsen och redogör för det inträffade. Partiet kommer också att göra ett besök på skolan. 

Ökat tryck mot kristna elever
Kristna elevers utsatthet är ett problem även utanför Tierp. Sveriges kristna råd släppte nyligen en rapport som visade att nästan varannan kristen ungdom blivit kränkt i skolan på grund av sin tro. Ofta var det just lärare eller andra vuxna som stått för kränkningarna. Exakt24 har talat med kristna ungdomar som alla vittnar om ett ökat tryck som har gjort att allt fler väljer att dölja sin kristna tro.

Kristna ungdomar med invandrarbakgrund vittnar om trakasserier och hot från muslimska elever, medan de svenskfödda ungdomar som vi pratat med snarare beskriver en press från lärare, där de känner att de blir förlöjligade under lektionerna eller riskerar att straffas i betygsättningen om de uttrycker sina åsikter. Gabriel som är sexton år och medlem i Pingstkyrkan blir upprörd men inte förvånad när han får höra att Tierps kommun väljer att inte vidta åtgärder för att säkra de kristna elevernas rättigheter.

– Det finns en stor okunskap och ovilja hos lärare och politiker att förstå de kristnas situation. När muslimer utsätts så tävlar politikerna om att fördöma, men när det är kristna så är det knäpptyst. 

Exakt24 har sökt rektor Peter Söderberg på Bruksskolan, men han har valt att stänga av telefonen.

Senaste