måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

M-profil vill flytta asylmottagandet till andra länder – och införa flyktingstopp

Christan Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, säger att han vill att Sverige ska utlokalisera asylmottagandet till andra länder. Moderat-politikern vill dessutom se ett totalt flyktingstopp till Sverige.

Den moderate politikern vill att personer som söker asyl i Sverige ska göra så i ett annat land.

– Man får genomföra mer av de brittiska och danska systemen, där man söker asyl utanför landet. Och om en person beviljas asyl får man ha avtal med andra länder om mottagandet, säger Sonesson till Dagens Nyheter.

Moderaterna vill införa ett volymmål om max 5 000 asylsökande per år. Sonesson anser dock att siffran är för hög – istället vill han se ett totalt flyktingstopp.

– Det är för mycket. Om vi pratar om den systematiska flyktinginvandringen till Europa från länder utanför Europa så måste den ner till noll. Gärna ett flyktingstopp, säger han.

Både Danmark och Storbritannien försöker i skrivande stund att utlokalisera asylmottagandet till andra länder. Danmark tecknade nyligen ett avtal med Rwanda, och vill även verka för att de personer vars asylansökningar godkänns ska få bosätta sig permanent i det afrikanska landet. Dock har planerna fördömts av FN:s flyktingorgan och det är därför oklart om de kommer gå att genomföra.

Huruvida Moderaterna som parti skulle ställa sig bakom att utlokalisera asylmottagandet kan inte Sonesson svara på, men han säger att politiken ”utvecklas i takt med att man måste lösa problemen”.

– När jag föreslog att man skulle upphandla anstaltsplatser i andra länder sade de först nej. Ett halvår senare ändrade man sig. Politiken utvecklas i takt med att man måste lösa problemen, säger Sonesson.

Moderaterna fick hela 44,4 procent i Staffanstorp och Sonesson har erhållit en plats i riksdagen. Det är dock oklart om han kommer att tacka ja.

Senaste