fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

Massinvandringen fortsätter – 9 696 personer fick uppehållstillstånd i juli

Under juli månad sjönk antalet beviljade uppehållstillstånd till 9 696, jämfört med 13 707 godkända ansökningar under juni. Av de personer som fick uppehållstillstånd var 3 708 personer arbetskraftsinvandrare. Trots att antalet beviljade tillstånd fortfarande är högt, har Migrationsverket parallellt rapporterat en ökning av återkallade uppehållstillstånd.

Enligt de senaste siffrorna från Migrationsverket har 9 696 personer beviljats uppehållstillstånd i juli. Detta går att jämföra med 13 707 godkända ansökningar under juni. Den största gruppen är fortsatt arbetskraftsinvandrare, där 3 708 personer fick tillstånd att arbeta i landet under juli. Motsvarande siffra för juni var 5 920.

När det kommer till asylinvandring var afghaner fortsatt den största gruppen, med 79 asylärenden. På andra plats kommer gruppen ”Övrigt”, och från Syrien inkom 47 ansökningar. Under juli inkom även åtta asylärenden från Turkiet och 20 från Eritrea.

Återkallade uppehållstillstånd

Sedan början av året har Migrationsverket beslutat att återkalla tre gånger så många uppehållstillstånd jämfört med samma period förra året. Enligt den senaste statistiken har hela 6 000 uppehållstillstånd dragits tillbaka. Denna markanta ökning av återkallelser kommer som ett resultat av en uppmaning från regeringen till Migrationsverket att intensifiera sina ansträngningar kring att dra tillbaka både tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd.

Regeringens beslut att stärka arbetet med återkallelse av uppehållstillstånd kommer som en del av en bredare ansträngning för att hantera migrationsprocessen på ett mer effektivt och strukturerat sätt. Genom att återkalla uppehållstillstånd som inte längre är berättigade eller som erhållits genom oegentligheter, hoppas regeringen kunna minska invandringen till Sverige ytterligare.

Senaste