test
söndag, 23 juni, 2024
söndag, juni 23, 2024

Migrationsverkets prognos skrivs ned: färre ukrainska invandrare än väntat

Invandringsprognoser är notoriskt svårpålitliga. I de flesta fall har Migrationsverket underskattat antalet invandrare, men vad gäller antalet ukrainare verkar det faktiskt vara tvärtom. Prognosen för icke-ukrainska invandrare skrivs däremot upp.

Det har inte varit lätt för Migrationsverket att bedöma hur många ukrainare som kan tänkas komma till Sverige. Massflyktsdirektivet ger möjlighet för alla, inte bara etniska ukrainare, som flyr från Ukraina att få tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige. Med tanke på att Ukraina är ett land med över 44 miljoner invånare finns det ingen självklar övre gräns. Institutet för framtidsstudier tillhör de som anser att Sverige underskattat mängden ukrainska invandrare.

Nu verkar det dock som att det kommer färre än vad vissa befarat. Migrationsverket har skrivit ned sitt huvudscenario från 76 000 till halvårsskiftet till 80 000 för hela året. Det lägre scenariot är nu 50 000 och det högre scenariot är 200 000. Det finns dock ingen metod att exakt förutsäga migrationsströmmar, utan allt är mer eller mindre kvalificerade spekulationer.

Asyltrycket var som störst i mitten av mars, men har nu minskat. Totalt sett har 34 000 ukrainare hittills sökt asyl i Sverige.

Varför invandringen från Ukraina blivit lägre än förväntat har Migrationsverket inget svar på, men en kvalificerad gissning är att många ukrainare trivs bättre i kulturellt närliggande länder som Polen. Negativa berättelser om Sveriges invandrarområden kan också ha spelat in, då det ofta är där som de ukrainska invandrarna hamnar.

Migrationsverket skriver dock upp prognosen för icke-ukrainska invandrare från 14 000 till 18 000. Det beror bland annat på att pandemirelaterade reserestriktioner har minskat.

Senaste