måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Muhammedkarikatyrerna i Norge: Polisen och ministern pudlar

Uppståndelsen i Norge runt de Muhammedkarikatyrer som har satts upp i flera norska städer verkar nu lugna sig. Familjefadern i Kongsberg som hade fyra poliser som ringde på dörren på grund av de Muhammedkarikatyrer han hade satt upp fick igår ett samtal av Øyvind Aas, regionalpolischef för sydöstra polisdistriktet. Aas gick rakt på sak: ”Detta borde inte polisen ha gjort.” Aas betonade att ”hatpropaganda” inte gäller för historiska personer som profeten Muhammed. Även justitieministern Monica Mæland går på samma linje.

För det första beklagade Aas polisens agerande i fallet i allmänhet. Polisen hade bland annat bett mannen att ta ner Muhammedaffischerna. Om detta sade Aas: ”Vi kan inte beordra honom att ta bort dem. Vi skall inte heller tycka något om vilka åsikter som sätts upp”, och kallade det ett ”uppriktigt misstag”.

Många har i kommentarer på sociala och alternativa medier begärt att polisen personligen kontaktar familjefadern och ber honom om ursäkt. Det hände igår runt lunchtid när den högste chefen för Norges sydöstra polisdistrikt ringde mannen.

Muhammed är en historisk person

”Aas var vänlig. Han sade rätt ut att polisen inte skulle ha gjort vad de gjorde, och han preciserade att jag hade lagen på min sida. Han bad om ursäkt å polisens vägnar. Och han klargjorde följande: Hatpropaganda gäller inte för historiska personer, utan bara för levande personer”, uppgav mannen till nyhetssiten HRS.

”Aas berättade att han hade skickat ut ett klargörande meddelande till hela polisregionen som han är ansvarig för. Där förklarar han lagligheten av karikatyrer och islamkritik, sade han till mig”, fortsatte familjefadern. Han upplevde att ursäkten var uppriktigt menad.

”Aas verkade uppriktig. Vi hade fel”, sade han. ”Det fanns inga om eller men.”

Mannen jämför polisens ursäkt och klargörandet i dag från justitieminister Monica Mæland gällande lagligheten i att hänga upp Muhammedkarikatyrer med att det är som Davids seger över Goliat.

”Nu vet folk att det jag gjorde, och som andra nu gör, är tillåtet. Detta ger människor trygghet och frihet att uttrycka sig.”

Mannen sade till Aas att ”vi vet båda två att om det hade varit något annat än Muhammed och islam på affischerna skulle polisen aldrig ha dykt upp vid min dörr”.

”Aas bekräftade inte mitt påstående, men han gjorde inte heller några invändningar.”

”Tonen mellan oss var både trevlig och skämtsam. Jag tycker att Aas agerande var schysst.”

Ungefär samtidigt fick Per-Willy Amundsen från Fremskrittspartiet ett svar från den norska justitieministern om hur polisen skall agera mot åsikter om islam i det offentliga rummet. Monica Mælands svar lämnar inga tvivel om polisens roll.

”Det är inte polisens uppgift att ta bort affischer som hängs upp i det offentliga rummet, oavsett deras budskap”, fastslog Monica Mæland i Stortinget.

Amundsen: ”Maktmissbruk”

Efter Kongsbergsfallet, nämnt ovan, där en familjefar hängde upp några A4-sidor med Muhammedkarikatyrer i staden och fick fyra poliser som gjorde hembesök, reagerade justitiedepartementets talesperson i Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, starkt och kallade det ”maktmissbruk”.

Amundsen skrev sedan en interpellation till justitieminister Monica Mæland och bad om ett förtydligande om polisens roll.

”Kommer ministern att se till att polisen ber om ursäkt för att de har ingripit mot de lagliga åsiktsyttranden som beskrivs nedan, instruera polisen att sådana händelser inte bör äga rum i Norge, och redogöra för villkoren för polisen att ingripa mot och censurera kritiska åsikter riktade mot islam?”

Frågan skickades strax före helgen, och svaret har redan kommit från justitieministern. Men trots att detta gick mycket snabbt var Kongsbergspolisen ännu snabbare med att be om ursäkt för sitt beteende gentemot familjefadern – de gjorde en full pudel.

Tydligt besked från justitieministern

Svaret från justitieminister Mæland kom lika snabbt som det är klart, där den inledande delen måste tolkas som en näsknäpp mot polisen gällande just hur mannen i Kongsberg behandlades:

”Yttrandefrihet är en grundläggande rättighet och ett värde i ett demokratiskt samhälle. Polisen har en viktig roll när det gäller att skydda yttrandefriheten. Jag utgår från att polisen utför sitt arbete med nödvändig objektivitet, oberoende och opartiskhet, och att enskilda personer möts med respekt och omtanke.”

Sedan kommer svaret som inte minst polismyndigheten måste notera:

”Det är inte polisens uppgift att ta bort affischer som hängs upp i det offentliga rummet, oavsett budskap. Markägarna får själva ta bort affischer som hängts upp utan tillstånd och vid behov rapportera händelsen vid skada på egendom eller byggnader.”

Angående Amundsens orsak till frågan, som var just händelsen i Kongsberg, säger Mæland:

”När det gäller det specifika fall som ledamotens frågor gäller har polisen sedan dess bett om ursäkt för händelsen.”

Kanske ”någon” har fått ett telefonsamtal under helgen?

Nöjd med svaret

Per-Willy Amundsen är mycket nöjd med Mælands svar.

”Jag är mycket glad över att justitieminister Mæland är så tydlig i sitt svar och framstår som en försvarare av yttrandefriheten, även när det gäller islam”, säger Amundsen till HRS. Samtidigt tycker han att det är självklart.

”Det är naturligtvis inte polisens uppgift att ta bort lagliga opinionsyttringar i det offentliga rummet. Misstaget från polisens sida den här gången var att de förblindades av islam och rädslan för att karikatyrer av Muhammed kunde orsaka social oro eller värre. Men lagliga åsiktsyttringar är och förblir lagliga åsiktsyttringar, som Mæland säger, ’oavsett budskap’”, säger han och fortsätter:

”Så låt oss hoppas att detta är det slutgiltiga svaret på vad som är polisens roll i sådana frågor: De är där för att skydda yttrandefriheten.”

Senaste