måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Muslimsk man vägrade skaka hand med kvinna – nekas tyskt medborgarskap

En muslimsk man från Libanon får inget tyskt medborgarskap, detta efter att han vägrade att skaka hand med den kvinnliga statstjänstemannen som skulle överlämna hans medborgarbevis. En administrativ domstol i Stuttgart meddelar nu att handskakning är en viktig del av den tyska kulturen, varför det alltså inte blir något tyskt medborgarskap för den muslimske araben.

Det var 2012 som en muslimsk libanesisk doktor lämnade in en ansökan om att få bli tysk medborgare. Tre år senare skulle han infinna sig hos tyska myndigheter för att avlägga ett medborgartest. Om han klarade provet skulle han kunna gå därifrån med ett medborgarbevis i handen. Men så blev det inte, rapporterar Deutsche Welle. Mannen klarade visserligen medborgarskapsprovet med högsta möjliga poäng och hade dessutom skrivit under en lojalitetsed gentemot den tyska konstitutionen vilket också innebar att han också bedyrade att han tog avstånd från alla former av omstörtande extremism.

Vägrade skaka hand

När den kvinnliga statstjänstemannen som förrättade själva medborgartestet sedan skulle överlämna medborgarskapsbeviset till mannen vägrade han att skaka hand med henne. När den kvinnliga statstjänstemannen frågade varför han vägrade skaka hand, hänvisade han till religiösa skäl, något som dock inte imponerade på henne. Hon tog helt enkelt tillbaka medborgarbeviset och sade att ett villkor för tyskt medborgarskap var att man skakade hand vid själva medborgarceremonin.

Jobbar som högt uppsatt läkare

Enligt vad Deutsche Welle rapporterar skall mannen ha kommit till Tyskland 2002, och hade därefter börjat studera medicin. Enligt DW har han idag en högt uppsatt läkarposition vid en klinik.

”Handskakning djupt rotad i tysk kultur”

Mannens vägran att skaka hand som villkor för att bli tysk medborgare blev senare en sak även för det tyska rättssystemet, och den 16 oktober kom utslaget från den administrativa domstolen i Stuttgart i delstaten Baden-Württemberg. Domstolen gick på linjen att det var korrekt agerat att återkalla mannens medborgarskap.

Domstolen konstaterar helt enkelt att handskakningen som ritual är djupt förankrad i tysk kultur. Mannens förklaring, att han inte skakar hand med kvinnor på grund av religiösa skäl för att inte dra på sig sexuell frestelse, är inget som den administrativa domstolen tar någon hänsyn till. I domslutet skriver man att den nu 40-årige mannen genom sin vägran att skaka hand har visat att han inte tagit till sig grundläggande vanor i den tyska livsstilen. Att han därtill påstår att han inte heller skakar hand med män imponerar även det föga på den tyska rättvisan, eftersom man skriver att handskakningen är djupt rotad i tysk kultur, oavsett kön. Domstolen anser att handskakningen som hälsningsritual har varit en del av tysk kultur i många hundra år.

Den administrativa domstolen i Stuttgart gör dessutom tillägget att handskakningen också kan ses som en fullt legitim juridisk ritual, eftersom en handskakning också lagmässigt sett symboliserar att man är överens om och avser att signera någon form av kontrakt.

Senaste