söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Myndighetssverige backar – äldre kan nekas coronavård och så även den med goda utsikter

"Vården kan alltså behöva välja bort även patienter som har goda utsikter att klara sig", säger Lars Sandman, som har lett Socialstyrelsens arbete med att ta fram riktlinjer för vem som ska nekas coronavård när vårdplatserna tar slut. Igår meddelade Socialstyrelsen att hänsyn inte ska tas till ålder, men enligt Sandman är detta felaktigt och äldre kommer få stå tillbaka.

Igår meddelade Socialstyrelsens chef för hälso- och sjukvård, Thomas Linden, att man har tagit fram anvisningar för sjukvården om vilka coronapatienter som ska prioriteras och vilka som ska nekas vård när vårdkapaciteten snart tas slut. “Bräckliga” personer ska nekas vård.

– Man måste bedöma hur bräcklig en patient är. Om den har förutsättningar att klara av en intensivvård som är kroppsligt väldigt krävande och om patienten har förutsättningar att komma tillbaka till ett liv efter intensivvårdstiden.

Men man ska inte ta hänsyn till patientens ålder, hävdade Thomas Linden.

– Alla människor har lika värde. Vilket i sin tur innebär att prioritering inte får ske utifrån social situation eller ställning. Inte heller utifrån eventuellt funktionshinder eller om personen själv har bidragit till att orsaka sitt tillstånd. Och inte heller utifrån det antal år man har levt, sa han.

Men den som har lett arbetet med att ta fram riktlinjerna, Lars Sandman, professor i hälso- och sjukvårdsetik vid Linköpings universitet, har en helt annan uppfattning om vad som står i dem. “Om det behöver prioriteras inom nivåerna ska det göras utifrån den förväntade återstående livslängden, även kallat biologisk ålder.”, rapporterar nu SVT, som har fått en intervju med Sandman.

På frågan om när vårdkapaciteten kan väntas ta slut och utsortering av vem som ska få vård inleds svarar han att “det är möjligt att det börjar närma sig det läget i Stockholm, men i övriga landet är det ett tag kvar”. Och han väntar sig att anstormningen kan bli så stor att man även tvingas neka hjälp till personer som skulle ha goda förutsättningar att återhämta sig om de fick vård.

– Vården kan alltså behöva välja bort även patienter som har goda utsikter att klara sig.

I skrivande stund har 80 personer inrapporterats döda i coronasmittan i Sverige. Antalet intensivvårdsfall är uppe i 263, efter att ha rusat med start den 21 mars. Statsepidemiologen Anders Tegnell menar att det brukar ta cirka två veckor från att en patient kommer in till vården och till att den dör, vilket skulle innebära att en stor våg av dödsfall kan väntas med start i mitten av nästa vecka.

Senaste