test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Nära 25 000 personer har beviljats uppehållstillstånd sedan januari

Ny statistik för mars månad visar att invandringen till Sverige är fortsatt hög. Under februari beviljades 7 882 uppehållstillstånd, men antalet beviljade tillstånd ökade till 8 823 stycken under den föregående månaden. Sedan januari har nära 25 000 personer fått uppehållstillstånd i Sverige.

Regeringen och Sverigedemokraterna har talat om ett paradigmskifte i invandringspolitiken, men invandringen är fortfarande hög – och antalet uppehållstillstånd ökade från 7 882 i februari till 8 823 i mars. Siffrorna kommer från Migrationsverkets egen hemsida.

3 355 uppehållstillstånd beviljades till personer som kom till Sverige för att arbeta, det vill säga arbetskraftsinvandrare. Det är en knapp ökning från februari månad, när 3 210 personer fick tillstånd att arbeta i landet.

Under mars tog Sverige emot 2 479 anhöriginvandrare, jämfört med 2 054 personer i februari. Samtidigt beviljades uppehållstillstånd för 458 personer för studier i landet, och 1 748 asylsökare får tillstånd att stanna.

Sedan början av året har Sverige utfärdat uppehållstillstånd till hela 24 591 personer, trots regeringens löften om en kraftigt minskad invandring. Justitiedepartementet remitterade nyligen ett utkast till lagrådsremiss med flera förslag som ska minska invandringen till Sverige, men lagändringarna väntas träda i kraft först i slutet av 2023.

Senaste