fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

Tio realistiska punkter som SD bör kämpa för i förhandlingarna

SD har nu för första gången möjlighet att på allvar påverka en svensk regeringsbildning. Men vilka frågor bör prioriteras? Alexander Wilhelmsson, konservativ debattör, föreslår i denna debattartikel tio punkter. Han nämner bland annat fullständigt stopp för asyl- och anhöriginvandring, förbud av nätcensuren och att utvidga Hets mot folkkrupp-lagstiftningen till att också omfatta svenskar.

I skrivandet stund pågår regeringsförhandlingar mellan de fyra partierna i högerblocket. Vad kan Sverigevänner förvänta sig av Sverigedemokraterna i dessa förhandlingar? Vad bör vi kunna förvänta oss av SD? Vilka frågor bör prioriteras? Här är nio realistiska punkter som SD enligt min mening bör försöka få gehör för i förhandlingarna. Vissa frågor, såsom exempelvis el- och drivmedelspolitik har jag lämnat utanför på grund av frågornas komplexitet. Notera att punkterna är skapade efter vad som är realistiska att hoppas på, inte nödvändigtvis vad som är det allra bästa eller vad som är slutmålet.

Totalt stopp för asyl- och anhöriginvandring

Oavsett om man ser problemen med massinvandringen som ett utbyte av det svenska folket eller endast ett integrationsproblem är ett totalstopp av all form av utomeuropeisk invandring något realistiskt och bör utgöra ett sorts minimum för att stödja en M/KD-regering. Återvandring på någon väsentlig nivå är i dagsläget orealistiskt att hoppas på, kriminella icke-medborgare undantaget.

Stopp för nya moskébyggen och utbredning av islamism

Islamska brödraskapets och den turkiska regimen under Erdogan är båda exempel på islamismens ökade inflytande på samhället. Därtill ökar islams inflytande som helhet. SD bör kräva att framtida statlig finansiering av individer, grupper och ändamål som kan tänkas ha som syfte att sprida islams utbredning i Sverige stryps. Detta inkluderar ett stopp av alla moskébyggen, inklusive minareter och böneutrop.

Förbjud nätcensuren

Trenden mot ett allt ofriare internet bara fortsätter och den tidigare regeringen har spätt på utveckling genom direkta påtryckningar mot IT-jättarna att censurera det vänstern uppfattar som ”hot och hat”. SD bör i förhandlingarna ha som målsättning att påbörja en reversering av denna utveckling genom att förändra lagstiftningen så att dryga böter blir konsekvensen av att ta bort och förhindra spridning av innehåll som inte bryter mot lagen.

Inkludera svenskarna i hets- och hatbrottslagstiftningen

Att avskaffa HMF-lagstiftningen ser jag i dagsläget som ett orealistiskt mål. Däremot bör man kunna förhandla om att göra alla lika inför lagen. Även etniska svenskar bör inkluderas i HMF- och hatbrottslagstiftningen till den dag då den förstnämnda är avskaffad och verklig yttrandefrihet råder. Svensk lag ska inte vara utformad efter grumliga vänsterradikala teorier om att minoritetspersoner är förtryckta offer och majoritetsbefolkningen förtryckare som likt tickande bomber riskerar att brisera om de inte tyglas. Om man menar allvar med likhet inför lagen så ska inte en sådan reform vara särskilt kontroversiell.

Stryp finansieringen av organisationer kopplade till våldsvänstern

Exakt24:s granskande journalister har lyckats koppla ett flertal olika vänster- och socialdemokratiska organisationer som finansiärer och medhjälpare till vänsterextremism, exempelvis ABF och Kvinnofolkhögskolan. Alla dessa organisationer bör få sina statliga bidrag strypta då dessa i förlängningen möjliggör extremism och terrorism.

Stoppa diskrimineringen mot Sverigevänner inom fackföreningsrörelsen – alla har rätt att bli representerade

Ett viktigt medel för repressalier av Sverigevänner och diverse invandringskritiker är att kontakta arbetsgivare i syfte att pressa dem att avskeda människor med för vänstern felaktiga åsikter. De stora fackföreningarna har i sin tur en historia av att diskriminera samma individer på olika sätt. Detta sker genom att utesluta fackligt engagerade med kopplingar till SD och andra konservativa/nationalistiska grupper grundat på deras sido-engagemang, men även genom att helt enkelt vägra att hjälpa dem i förhandlingar med den arbetsgivare som avser att otillåtet avskeda dem.

Avskaffa sossarnas möjlighet att driva spelbolag

Lagarna kring spel bör ändras så att politiska partier förlorar möjligheten att driva spelbolag, något som framförallt Socialdemokraterna idag tjänar stora summor på genom de så kallade A-lotterierna. Att sätta stopp för detta är att bidra till nedmonteringen av vänsterns makt i Sverige. Detta har tidigare Sverigedemokraternas Jonas Andersson i Linghem motionerat om (2021/22:2469).

Nya riktlinjer för Public service, statligt finansierad kultur/media och högre utbildning

Det brukar heta att förändringen går nedströms kulturen men det motsatta är också sant. Statliga och statligt finansierade institutioners påverkan på samhället kan inte underskattas. Därtill ett politiserat utbildningsväsende som missbrukats av vänstern för att vinna makt i samhället. Högern har nu ett guldläge att i grunden börja skaka vänstern i grundvalarna genom att sätta upp nya riktlinjer/villkor för media, kultur och diverse institutioner som finansieras genom skattsedeln. Även små förändringar kan här göra stor skillnad, exempelvis ökade krav på neutralitet inom högre utbildning, krav på att SVT/SR-produktioner ska värna nationell gemenskap, vår egen historia och att staten inte ska ge legitimitet åt gangsterrapp.

Subventioner för klassisk arkitektur

Vänstern har en ökänd historia av att riva historiska byggnader och ersätta dem med modernistiska och brutalistiska skapelser. Den ”nya tidens” arkitektur har sällan respekterat viljan hos de lokalbor som tvingas leva med usla arkitekters verk. Man har heller inte tagit hänsyn till de eviga estetiska värden som är självklara för varje normal människa. Arkitektur är en tidstämpel som speglar samhället i stort och som inte sällan består i decennier – ja ibland till och med århundraden. Så kallad klassisk arkitektur bör uppmuntras uppifrån genom subventioner till de byggherrar som väljer att bygga med traditionella estetik och med människan i åtanke. Ekonomi ska inte vara ett hinder för att bygga vackert. Det går om viljan finns!

Alla ska ha rätt till ett bankkonto

Ett kraftfullt vapen mot invandringskritiker har varit att stänga ner obekväma rösters bankkonton. Ett bankkonto är en förutsättning för att kunna fungera på ens en elementär nivå, samtidigt som bankmarknaden består av endast ett fåtal aktörer. Att starta nya banker är utöver det en mycket stor utmaning. Lagstiftningen måste därför garantera människor sina bankkonton.

Senaste