fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

Ny statistik: 32 000 beviljade uppehållstillstånd sedan januari

I dagarna släppte Migrationsverket statistik för april månad, som visar att totalt 7 099 personer beviljades uppehållstillstånd. Det innebär att nära 32 000 uppehållstillstånd har beviljats sedan januari. Statistiken visar även att nära 4 400 personer har erhållit svenskt medborgarskap i april.

Regeringen och Sverigedemokraterna gick till val på att genomföra ett paradigmskifte i invandringspolitiken, och den senaste veckan har man föreslagit en fördubbling av försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare och har meddelat att man vill höja kraven för svenskt medborgarskap. Man har även aviserat att man vill kunna återkalla svenska medborgarskap om de har utfärdats på felaktiga grunder. Under tiden fortsätter dock invandringen i relativt oförändrad takt, visar statistik från Migrationsverket.

Detta år har nära 32 000 personer beviljats uppehållstillstånd, varav 7 099 personer under april månad. Under mars beviljades 8 852 personer uppehållstillstånd, och i februari var siffran något lägre – 7 894.

Migrationsverkets månadsstatistik visar även att 911 personer har sökt asyl i Sverige i april, och då räknas inte personer från Ukraina in. Det är främst afghaner som söker asyl, följt av syrier och irakier. Sedan början av året har sammanlagt 4 500 personer sökt asyl i landet.

Insikt24 har tidigare skrivit om Migrationsverkets asylprognos för 2023, där man uppskattar att omkring 16 000 personer kommer att söka asyl i Sverige. Man räknar dessutom med ytterligare 15 000 asylansökningar från ukrainare.

”Planeringsantagandet för antalet asylsökande är oförändrat på cirka 16 000 per år 2023-2024 och cirka 15 000 per år 2025-2026. Med tillkommande ukrainska asylansökningar kan det röra sig om totalt 37 000 ansökningar under 2025.”, går det att läsa i Migrationsverkets verksamhets- och utgiftsprognos för 2023.

Senaste