söndag, 14 april, 2024
söndag, april 14, 2024

Ny studie förklarar sambandet mellan personlighet och ansiktsdrag

Ny forskning påvisar ett samband mellan upplevd personlighet och ansiktsdrag. Kan det hjälpa till att förklara dynamiken mellan invandrare och svenskar?

Det finns situationer i det svenska samhället där ”vithet” och ”svenskhet” förutsätts och erkänns. För medelklassliberalen finns svenskar när rasistiska strukturer skall förklara varför invandrare som inte kan skriva på korrekt svenska inte får arbete. Analogt finns både män och kvinnor när man talar om patriarkalt förtryck och man antar då också könet hos den som förtrycker. Det som också står klart är att inte bara den liberale svensk som tillhör medelklassen erkänner att hans grupp finns under vissa omständigheter. För ungdomsgängen i orten med invandrarbakgrund är den liberale medelklassvennen just själva bilden de har av svenskar i gemen: en politiskt ängslig och lite räddhågsen figur som sköter sitt arbete, går i skola, pratar om goda värderingar och till varje pris inte vill bo bland de invandrare som de ständigt tycker synd om och ser som offer. Invandraren i förorten ser på svenskar och svenskhet som ”de andra”. Svensk är därför, vilket inte är så konstigt, något han aldrig tänkt att integrera sig med och än mindre identifierar sig med. Det är ju, som gangsterrappen uttrycker saken, något ”töntigt”.  Bloggaren Mohammed Omar sätter fingret på denna problematik när han i artikeln ”Suedi var ett skällsord när jag växte upp” skriver:

”På TikTok, YouTube, Instagram med flera plattformar förekommer en populär kortfilmsgenre. En amatörskådespelare, oftast en ung man, spelar växelvis blatte och svenne. De två rollerna ställs inför olika situationer och reagerar enligt ett för målgruppen förutsägbart mönster.

Utan undantag skildras blattetypen som macho, cool och lite farlig – en alfahanne, medan svennetypen skildras som töntig och tråkig – en ”sojapojke”.  Blatten pratar mustig rinkebysvenska medan svennen pratar korrekt och stel svenska. Blatten är hård och kriminell, medan svennen är mjuk och skötsam. Blatten skiter i plugget, svennen är plugghäst och så vidare.

Med andra ord har svennighet för många ungdomar blivit synonymt med anständiga medelklassvärderingar, helt enkelt hyfs och flit, medan blattighet har blivit synonymt med ett asocialt och destruktivt beteende, som samtidigt är ”respektingivande” (dominant). Svennen är småborgare, blatten gangster.”

Vad är det då som orsakar att man har en högre grad av avvaktande hållning till svenskar respektive invandrare? Det handlar inte bara om kultur, utan också om igenkänningsfaktorer. Ny forskning visar nämligen att det går att avläsa personlighet utifrån ansiktsdrag och att olika typer av ansikten medför att vi associerar dem med personlighetsdrag som ibland är mycket främmande för oss själva. Forskningsresultatet publicerades nyligen i den ansedda vetenskapliga tidskriften ”Nature”.

I artikeln står det att ett växande antal studier har kunnat påvisa en korrelation mellan ansiktsdrag och personlighet och att data har påvisat att människor kan avgöra vissa personlighetstyper från varandras ansiktsdrag och att deras associationer visat sig stämma rätt bra. Bortsett från att vi alltså värderar ansikten olika och associerar dem med personligheter som bland annat associeras med välvilja och igenkännande drag som vi uppskattar och ansikten som tvärtom associeras med personlighetsdrag som är aggressiva och avvikande från våra egna, visar forskningsresultatet även att vi människor använder signaler från varandras ansiktsdrag för att anpassa det sätt vi kommunicerar på.

Detta skulle kunna förklara varför de sätt som svenskar och invandrare förväntas kommunicera på skiljer sig åt även på Tik Tok, som i Omars exempel.  Vi kommunicerar på ett visst sätt med vissa ”ansikten” (som stereotypa svennar) eftersom vi förväntar oss en viss typ av kommunikation. Andra ansiktsdrag associeras med beteenden som ”dominans” och ”risktagande” (blattar på Tik Tok) och dessa har också andra ansikten och personlighetstyper.

Orsaken till att vi bedömer varandra utifrån ansikten är vidare enligt samma artikel genetiskt betingad. Forskningen har visat att den genetik som styr olika ansiktsdrag också korrelerar med personlighet. Gener påverkar således våra beteenden, våra ansikten, våra personligheter och hur vi kommunicerar med varandra. Av denna anledning står vi mycket långt ifrån en lösning på den ”massutmaning” som uppstått till följd av massinvandringen.

Självklart stämmer inte dessa stereotypa bilder av svenskar på Tik Tok med verkligheten. De som gör dessa filmer har istället och ironiskt nog valt medelklassliberalen som gärna ser invandraren som offer, men som själv alltid framstår som det verkliga offret vid en konfrontation med ortens machokulturer.

Vi befinner oss då också i ett område där klass och etnicitet överlappar varandra. Gangstern från förorten är socioekonomiskt arbetarklass men uppvisar ett beteende av dominans som inte ens forna aristokrater vågade uttrycka mot sina undersåtar. Förnedringsrån blir då något med än bara rån, då de uttrycker ett djupa förakt och vilja till dominans. Att exempelvis förnedringsrånet på Solna Kyrkogård hade sexuella inslag hör också ihop med detta. Det är känt i forskning om våldtäkter att själva maktrelationen mellan gärningsman och offer handlar om att ha makt över någon som är eller blir försvarslös. Pedofili uttrycker samma slags samband mellan sexualitet, hjälplöshet och dominans.

Migrations- och integrationspolitiken har med andra ord öppnat pandoras ask till de mörkare delarna inom människan. Och det faktum att det är medelklassliberalen som dels orsakat detta tillstånd som de förnekar och dels  flyr från det i privatlivet och i valet av bostadsområde gör också att vi politiskt kan identifiera var problemet finns någonstans. Det finns, tråkigt nog, hos de landsmän vars ansikten vi är betingade att associera med personlighetsdrag som vi litar på och identifierar oss med själva. Denna kombination av tillit och landsförräderi är det verkliga problemet. Gangsterrappen och våldtäkterna är på sätt och vis liberalismens och socialdemokratins kris. 

Dessa grupper borde nämligen aldrig ha kommit till Sverige från första början.     

Senaste