test
onsdag, 19 juni, 2024
onsdag, juni 19, 2024

Nya kraftiga restriktioner införs – mellandagsrean stoppas

Ett flertal nya och kraftiga restriktioner införs nu i Sverige meddelar statsministern Stefan Löfven på dagens pressträff. Bland restriktionerna återfinns bland annat att mellandagsrean stoppas, alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20, maxantalet för restaurangbesökare, gym och köpcentra minskas och rekommendation om munskydd införs för första gången i Sverige.

På dagens pressträff meddelade Sveriges statsminister Stefan Löfven nya kraftiga restriktioner. Sverige har sett en massiv ökning av antalet smittade under hösten, totalt har man nu konstaterat 367 120 bekräftade fall av coronaviruset SARS-CoV-2 och på fredagen passerades sannolikt även en annan siffra, med totalt 7 993 bekräftade döda, en ökning med 100 sedan i onsdags, och med en eftersläpning på flera dagar i statistiken har vi nu över 8 000 döda till följd av Covid-19.

Sveriges misslyckade försök att stoppa spridningen av coronaviruset, något som kommer som en följd av svaga och senfärdiga restriktioner, har nu tvingat regeringen att införa än kraftigare restriktioner.

”I år blir julen annorlunda och den måste bli annorlunda” inledde statsministern och påminde människor om att ta sitt ansvar gällande även de privata tillställningarna.

– Maxantalet för restaurangbesök sänks från åtta till fyra personer.

– Maxantal införs i butiker, i köpcenter och på gym – men antalen är inte fastställda och kommer variera från lokal till lokal.

– Alkoholförsäljning förbjuds efter klockan 20.

– Rekommendation om munskydd i kollektivtrafiken vid vissa tidpunkter från och med den 7 januari.

– All icke-essentiell personal skall arbeta hemifrån.

– Gymnasieskolan skall fortsätta med distansundervisning till och med den 25 januari.

– Mellandagsrean ställs in.

På pressträffen deltog även vice statsminister Isabella Lövin, socialminister Lena Hallengren, utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Nya hårda restriktioner – ingen mellandagsrea

Socialminister Lena Hallengren informerade vidare om flera av de nya hårda restriktionerna vilka införs som en följd av oförmågan att stoppa smittspridningen med de successivt hårdare restriktionerna över hösten.

Maxantalet besökare vid samma bord på restauranger minskas till fyra personer. Alkoholförsäljning, som tidigare varit begränsad till klockan 22.00 förbjuds nu efter 20.00. Båda dessa restriktioner kan komma att drabba den redan krisande restaurangnäringen allvarligt.

– Smittspridningen går för fort. Mer åtgärder måste till för att bryta utvecklingen sade Hallengren.

Vice statsminister Isabella Lövin meddelade även att all icke- essentiell personal skall arbeta hemifrån från den 24 december till och med den 24 januari.

– Det går inte att återgå till en normal vardag. Pandemi handlar om liv och död. Du kan bli smittad, den du möter kan bli sjuk, sade hon under pressträffen.

Bland offentliga platser som nämns specifikt och som uppmanas att skärpa sina åtgärder nämns gymmen och köpcentra. Man meddelar att besöksantalen kommer att få sänkta maxgränser – men detta kommer att bestämmas på lokal nivå baserat på lokalernas storlek och exakt hur är inte fastställt.

Vi vill se till att så mycket som möjligt täcks in av olika regelverk. Är ni två personer på gymmet är det inget problem. Man skall hitta en begränsning där det inte uppstår trängsel. Det behöver vara längre mellan människorna på ett gym än i en butik. Man behöver inte stänga alla gym, man skall behandla dem som trängselområden där det finns stor risk för smittspridning, sade Carlson.

Han meddelar även att Folkhälsomyndigheten riktar en ”stark rekommendation” till butiker att inte locka med realisationer, det vill säga rea och lockpriser.

– Mellandagsrea skall inte förekomma i några butiker i år, sade han under pressträffen.

– Om detta inte fungerar kan man bli tvungen att stänga verksamheterna, säger Stefan Löfven.

Det är dock oklart på vilket sätt som regeringen kan stoppa eller hindra reor från att ske, speciellt när många krisande verksamheter som förlitar sig på fysisk handel nu förlorar en av de viktigaste inkomstkällorna under vintern. Budskapet ”att det inte skall förekomma” klingar ganska ihåligt då avsaknaden av krav eller straffåtgärder ännu råder i nuläget. Mer troligt är att man i januari kommer att reagera med nya restriktioner och uppmaningar om att alla svenskar skall ta vaccinet som då kommer erbjudas under våren.

Krav på munskydd i kollektivtrafiken

Det införs även rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken från den 7 januari, något som Folkhälsomyndigheten kämpat emot under lång tid trots omvärldens och experters kritik.

Folkhälsomyndigheten meddelar att man skall uppdatera sina allmänna råd till att nu inkludera munskydd i kollektivtrafiken, men bara vid vissa tidpunkter på dygnet, sannolikt morgon och eftermiddag. Det kommer däremot att gälla samtliga regioner i Sverige oavsett hur smittspridningen ser ut.

– Munskydd kan komma i fråga i miljöer där trängsel inte kan undvikas. Vi har studerat utvecklingen de senaste veckorna, i de flesta lägen går det att välja att hålla avstånd. Det återstår ett område, det är arbetspendlingen.

Man kommer att ta fram riktlinjer gällande detta, vilket skall inkludera vilka sorts munskydd detta skall gälla, vilka tider och var. Transportföretagen kommer dessutom få krav på att ha tillgängliga munskydd att dela ut till resenärer som glömt att ta med egna. Men det är som med det mesta av de restriktioner som införs i landet, det vill säga bara ”rekommendationer”. Några straff eller åtgärder för de som inte följer råden finns ännu inte inplanerat.

– Det hjälper ju fler som bär det. Ju fler som inte bär munskyddet och har symtom, desto större är riskerna. Vi skall inte ha en övertro på att det har en avgörande effekt. Vi skall inte ha överfulla tåg. Vi vidtar åtgärder där det är svårt att göra på ett annat sätt.

– Munskydd har ni varit emot länge. Vad har förändrats? frågar Ekot.

– Vi har inte varit emot det. Den stora frågan har varit att hålla distansen. Munskyddsanvändning har inte fått stor effekt i andra delar av världen. Här försöker vi identifiera små sektorer där man försökt allt man kan. Just i den här situationen kan det ha positiv effekt. Som allmänt medel har det inte någon effekt, vad vi ser i Europa.

Vidar får Carlson frågan om det finns vetenskapliga förklaringar till varför munskydd inte skulle vara användbara när man hela tiden använder dem i sjukvården.

– Det finns vetenskapligt stöd för att de är effektiva, det är därför det används i sjukvården. Problemet, om det appliceras i befolkningen, är att man gör det enkelt för sig i stället för att hålla avstånd. Vi inför munskydd på vissa tider i kollektivtrafiken.

Kort och gott tror Carlson att det svenska folket inte kommer klara av att hålla avstånd om de använder munskydd vilket skulle öka smittspridningen, men att det i situationer som i kollektivtrafiken är omöjligt att hålla avstånden och att då – något motsägelsefullt – är munskydd användbara.

Detaljer om de nya rekommendationerna kommer att presenteras i god tid innan den 7 januari lovar Carlson.

Sveriges strategi ställs mot väggen – Löfven försvarar den valda vägen

Vid frågan om Sveriges strategi varit ”för snäll” från en journalist vid Ekot stammar Stefan Löfven fram att man hela tiden anpassat sina åtgärder efter den rådande situationen.

– Vi måste fatta åtgärder utifrån rådande situation. Från start har vi tagit beslut utifrån hur det ser ut. Nu gör vi bedömningen att läget är så allvarligt att vi måste fatta de här besluten.

Frågelinjen fortsätter från flera journalister. Expressen frågar Stefan Löfven om varför man inte infört dessa åtgärder direkt i höstas när man såg den stora ökningen i smittspridning. Svaret blir som tidigare att man hela tiden inför mindre, men ökande åtgärder och restriktioner.

– Nu ser vi att vi behöver göra mer eftersom det är ett ansträngt läge i vården. Det är en ganska logisk förstärkning när vi ser att vi behöver göra det, sade Löfven.

Financial Times frågade Stefan Löfven om det inte är en dålig strategi att hela tiden göra små ökande åtgärder istället för att ta ett starkare krafttag för att stoppa smittspridningen. ”För lite, för sent” så att säga.

– I långa loppet skulle människor inte orka med det. I andra länder skapar det social oro. Man kan göra det en kort tid. De här restriktionerna skall minska smittan, vi tror att de kommer ha effekt. Det är hårda åtgärder.

– Vi tar åtgärder vid rätt tidpunkt. Människor skulle inte orka med en längre ”lockdown”. Det är i enlighet med den väg vi har valt.

The Local frågade om ansvariga ministrar kan tvingas eller ombes att avgå om dödstalen fortsätter att öka, och gav ett exempel på att i Danmark har detta skett. Stefan Löfven gav ett nekande svar på frågan och menade att han hade fullt förtroende för sina ministrar – oavsett hur dödstalen ser ut.

Innan årsskiftet är det inte omöjligt att mellan 9 000 och 10 000 svenskar dött till följd av Covid-19.

Senaste