söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Nytt banbrytande arktiskt försvarsavtal undertecknat

Finlands, Norges och Sveriges försvarsministrar träffades den 23 september på militärbasen i Porsangmoen för att underteckna en trilateral avsiktsförklaring som skall stärka det nordiska samarbetet rapporterar The Barents Observer, SVT och Försvarsdepartementet.

– Det här är en vacker plats med storslagen natur, och jag ville visa det för mina nordiska kollegor, sade Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen i en kommentar om den plats som valts för onsdagens ceremoni för signaturen av det trilaterala avtalet.

– Våra tre länder har ett antal gemensamma nämnare, där gemensamma gränser och geostrategiska intressen i norr är viktiga delar. Vår gemensamma ambition är att ha förmåga och beredskap att kunna genomföra koordinerade militära operationer i kris och konflikt, om så skulle beslutas i respektive land, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

En kall arktisk vind blåste över det hårda nordnorska landskapet när de tre ministrarna satte sig vid utomhusbordet för att underteckna dokumenten. På plats stod flera av Norges stridsvagnar och pansarfordon uppradade, tillsammans med soldater som visade sina nyaste vapen och militär utrustning.

Avsiktsförklaringen stipulerar att ett antal åtgärder skall vidtas. Finland, Norge och Sverige kommer att föra diskussioner kring gemensamma säkerhetsrisker. Planeringsgrupper kommer att etableras mellan länderna på både departements- och militär nivå. Dessutom skall olika scenarier diskuteras. Idén är att kunna koordinera nuvarande och framtida militära operationsplaner, med målet att interoperabiliteten mellan ländernas försvarsmakter stärks.

Den valda platsen för undertecknandet var långt ifrån en tillfällighet. Det nya avtalet belyser Arktis betydelse för det militära samarbetet och säkerhetssamarbetet. Porsangmoen-basen ligger i den nordligaste delen av Norge med Ryssland bara cirka 20 mil bort.

Gemensam operativ planering på Nordkalotten, de norra delarna av länderna, och förbättrad interoperabilitet mellan de väpnade styrkorna är några av de viktigaste frågorna som nämns i dokumentet ”Avsiktsförklaring om fördjupat operativt samarbete”.

Dokumentet drar också upp riktlinjerna för att bilda en gemensam trilateral politisk styrgrupp med företrädare för försvarsministeriet, samt inrättandet av en trilateral strategisk planeringsgrupp.

Bakom det nya avtalet ligger det etablerade nordiska försvarssamarbetet NORDEFCO och en gemensam vision om ökad militär kapacitet som skisserades redan 2018. Sannolikt har också den ökade militära aktiviteten i regionen, både från Ryssland och från Nato, skyndat på förhandlingarna.

Flera andra avtal förbinder de tre ländernas väpnade styrkor, inklusive ett bindande avtal om leveranssäkerhet inom försvarssektorn som trädde i kraft i juni.

Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen tror att avtalet kommer att underlätta för mer gemensam utbildning i norra Skandinavien, bland annat i Porsanger.

Bakke-Jensen bekräftar också att den ryska militära rustningen i regionen har lett till ett starkare nordiskt samarbete.

– Vi har insett att en kris eller en konflikt i framtiden knappast kommer att drabba endast ett enda nordiskt land, den kommer att drabba alla de nordiska länderna och det är det som gör att vi samarbetar mer och mer, säger han i en kommentar till Barents Observer.

Säkerhetssituationen i Arktis är en gemensam angelägenhet för de nordiska länderna.

– På militärsidan ser vi tydligt en rysk upprustning på Kolahalvön, en truppansamling i den arktiska regionen, och den omfattar både marinen, flygvapnet och armén, säger Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist. Och vi ser också vissa operativa mönster, träningsmönster, som nästan liknar det kalla kriget, tillägger han.

Alla håller dock inte med. Norges tidigare ÖB, Sverre Diesen, är kritisk och menar att avtalet går emot målsättningen att skapa avspänning och att hålla en låg truppnärvaro i regionen.

Senaste