test
måndag, 24 juni, 2024
måndag, juni 24, 2024

Oförklarlig radiosignal från främmande planet hittad

Enligt The Guardian har australiensiska astronomer hittat en ännu oförklarlig radiosignal från den närmaste stjärnan till vårt eget solsystem, Proxima Centauri. Mer specifikt tror forskare att signalen skulle kunna komma från den jordliknande planet som kretsar kring stjärnan och som kan hysa liv. Signalens existens läcktes av en forskare som vill vara anonym, men skulle innebära den mest troliga kandidaten till en utomjordisk signal från en teknologiskt avancerad civilisation som hittats sedan 1970-talet.

Radiosignalen upptäcktes under 30 timmars tid av astronomer vid Parkes teleskop i Australien redan i slutet av april och in i början av maj förra året men dess existens har hållits hemlig av forskarna tills i december i år när en av dem läckte informationen till The Guardian. Signalens ursprung är anmärkningsvärt nog vår närmsta granne i rymden, Proxima Centauri, och forskarna tror dessutom att signalen kommer från den jordlika planet man upptäckt inom den beboliga zonen runt stjärnan.

Man har sedan dess fortsatt att analysera signalen som skall ha varit en kortvågssignal kring 982.002Mhz och en skiftning i frekvensen som astronomerna menar kan förklaras av att den kommit från planetens rörelser runt stjärnan. Forskarna arbetar nu med en längre rapport som analyserar signalen, vilken kallats BLC1 vilket står för ”Breakthrough Listen Centauri 1”. Breakthrough Listen är ett flerårigt projekt med en budget på 900 miljoner kronor för att hitta liv i rymden genom att leta efter radiosignaler från de närmsta stjärnorna kring vårt solsystem. Projektet startades 2015 och fokuserar på att lyssna specifikt på den närmsta miljonen stjärnor och leta efter potentiella signaler från dessa stjärnsystem och sålla bort potentiell jordisk störning av dessa.

Signalen bästa kandidaten sedan Wow!

Enligt den forskare som läckte nyheten till The Guardian, och som vill vara anonym eftersom denne är involverad i arbetet, är signalen som kommer från Proxima Centauri den bästa kandidaten till upptäckten av radiosignaler från en främmande civilisation sedan Wow!-signalen.

Wow!-signalen var en ovanligt stark radiosignal i rymden som varade i 72 sekunder och som upptäcktes av doktor Jerry R. Ehman i 1977. Den signalen kom från stjärnbilden Skytten, men exakt varifrån har ännu inte kunnat identifieras. I sina anteckningar från när signalen fångades in skrev Ehman ”Wow!” i marginalen, vilket gett signalen dess namn. Det har till dags dato varit den bästa kandidaten för ett möjligt exempel på en radiosignal infångad från en potentiell främmande civilisations sändningar. Trots otaliga försök har signalen inte kunnat förklaras ännu och är därmed ett av de största mysterium från rymden vi känner till.

– Breakthrough Listen-teamet har upptäckt flera ovanliga signaler och undersöker detta noggrant. Dessa signaler är troligtvis störningar som vi ännu inte kan förklara. Vi kommer att genomföra ytterligare analyser av detta, säger Pete Worden, tidigare chef på Nasas forskningscenter i Ames i Kalifornien till The Guardian om den nya signalen.

Kommer från planet med möjlighet till liv

Det som dock gör att den här signalen är en verklig kandidat är förutom dess kortbandsfrekvens, vilket antyder ett artificiellt ursprung, att den sannolikt faktiskt kommer från en planet som förutom att menas vara jordlik dessutom ligger i den beboliga zonen kring sin stjärna.

Planeten i fråga, Proxima b, upptäcktes så sent som 2016, trots att den bara befinner sig 4,2 ljusår från jorden – vilket i galaktiska termer är otroligt nära och rent av vår närmaste granne. Proxima b, menas vara något större än jorden, med 1,17 gånger vår massa. Dock är det för mycket som är oklart gällande planeten för att forskare verkligen skall kunna anta att den kan härbärgera liv. Bland annat är dess närhet till sin stjärna, Proxima Centauri, något som kan leda till att den saknar atmosfär eller innebära att den är låst med ena sidan alltid vänd mot stjärnan vilket skulle skapa ogynnsamma förhållanden för liv.

Dock spekuleras det i om planeten har ett skyddande magnetfält, likt jorden, eller om den har rotation vilket kan innebära att den även har flytande vatten och bättre förutsättningar för liv. Forskare har ännu inte kunnat göra mer specifika studier av planeten än att konstatera att den finns och möjligtvis kan hysa liv. Det återstår många frågetecken kring ämnet men upptäckten av radiosignalen från stjärnsystemet gör onekligen att fler frågor väcks och intresset att få dem besvarade ökar.

SETI är skeptiska – men hoppas ha fel

Enligt SETI- institutet, som leder det vetenskapliga arbetet och koordineringen bland forskare för att söka efter utomjordiskt liv med hjälp av teleskop och radiosignaler, är man försiktiga med att säga vad signalen är eller innebär. Man pekar på att det kan finnas flera förklaringar till signalen som har mänskliga eller naturliga bakgrunder, men sorterar ganska omgående bort flera av dessa. Man vill inte ropa för högt, eftersom arbetet kring att analysera signalen fortgår och dessutom vill man se om man kan hitta fler sådana signaler från samma område.

”När jag träffar någon som tror på konspirationsteorier som involverar vetenskapsmän, som sådana som förs fram av anti-vaxxers eller de som involverar utomjordingar, berättar jag för dem att jag känner mina kollegor, och att det alltid kommer vara någon som läcker en hemlighet som denna. Och det var precis vad som hände med BLC1, där nyheten började med en läcka från en av forskarna på Breakthrough Listen till The Guardian. Och vad som började som en läcka sprids nu snabbt bland nyheterna. Jag hoppas att mina kollegor och reportrar kommer att trycka på att signalen är en kandidat och INGET UTOM EN KANDIDAT. Det är allt för tidigt att spekulera över konsekvenserna kring att hitta en teknosignatur på Proxima Centauri, även om det är lockande och roligt att prata om det. 2020 har varit ett galet år på så många nivåer, även i SETI:s domän. Efter de mystiska uppenbarelserna av monoliter och nyheten om den galaktiska federationen har vi nu BLC1, en spännande och märklig signal som kan – eller inte kan – ha kommit från Proxima Centauri. Den är antagligen inte utomjordisk och vi kommer att ha konstaterat detta snart. Men givetvis – som forskare på SETI Institutet skulle inget glädja mig mer än att bevisas ha fel”, skriver Franck Marchis från SETI i ett uttalande från organisationen.

Senaste