fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

Oscar sålde en bostad

Den pretentiösa bostadsutvecklaren blöder pengar och har sålt en lägenhet under det senaste halvåret. 9 av 10 anställda har avskedats och missnöjda boenden i prestigeprojektet Norra Tornen driver en process mot bolaget på grund av allvarliga felbyggen i fastigheten.

Under första kvartalet i år sålde bostadsutvecklaren Oscar Properties en bostad, vilket är en ökning från noll bostadsförsäljningar under föregående kvartal. I den försenade kvartalsrapporten redovisas en nettoomsättning på 108 miljoner kronor, att jämföra med 443 miljoner året innan. Rörelseresultatet landade på minus 22,3 miljoner kronor och antalet anställda har nu minskats från 150 till 17 under det senaste året.

– Vi fortsätter arbetet med att anpassa och organisera bolaget till nuvarande marknad, efterfrågan och verksamhet, skriver bolagets vd Oscar Engelbert.

Bolaget gör nedskrivningar på 307 miljoner kronor som en följd av upparbetade kostnader i det misslyckade projektet Gasklockan om 182 miljoner kronor, samt nedskrivningar om 125 miljoner kronor avseende projektportföljen.

Problemkantade byggen
Bolagets prestigeprojekt har varit de estetiskt kontroversiella så kallade “Norra Tornen” i Stockholm, två bostadshus vars höjd mäter 110 respektive 125 meter. Tidigare i veckan avslöjade Expressen att de boende i det färdigställda tornet driver en process mot Oscar Properties för att få en rad allvarliga byggproblem i huset åtgärdade. Och nu planerar bostadsrättsföreningen att låna 50 miljoner kronor för att på egen hand kunna färdigställa bygget av fastigheten – pengar som man i efterhand kommer försöka kräva tillbaka från Oscar Properties. “Styrelsen kommer fortsätta försöka få Oscar Properties att genomföra sina skyldigheter mot oss boende och ta sina kostnader direkt, samtidigt som huset inte kan vara ett byggprojekt i evighet. Styrelsen kommer göra allt i sin makt för att minimera kostnader och relaterat upplåning samt kräva tillbaka de kostnaderna från Oscar Properties”, skriver föreningens styrelse.

Fem lägenheter är evakuerade och stamrenovering planeras nu i fastigheten som invigdes för 1,5 år sedan. Kjell Fallqvist, ordförande för bostadsrätteföreningen, beskriver några av problemen för Expressen:

– Det gäller både avloppsstammar, dagvatten och värmerör där det uppdagats fel. Det är kopplingar som är felaktiga och korrosion på rör. Vi har pågående reparation av olika vattenskador i storleksordningen 30 lägenheter som är berörda. Tre av skadorna är försäkringsärenden och där har Oscar Properties inte ens råd att betala momsen.

Det första av de två Norra Tornen utnämndes av Arkitekturuppropet till 2018 års fulaste nybygge.

Senaste