söndag, 19 maj, 2024
söndag, maj 19, 2024

Över 20 000 ukrainare har sökt asyl i Sverige

Kriget i Ukraina har lett till en snabb asylanstormning. Över 20 000 ärenden har registrerats hittills.

Kriget i Ukraina har lett till en massflykt från Ukraina, till Sverige har enligt Migrationsverkets statistik från 24:e februari 21 262 barn kommit. Siffrorna avser dock bara registrerade fall, så den verkliga siffran av ukrainare som tagit sig till Sverige är högre.

Hur många som till sist kommer till Sverige kan ingen svara på, och det finns ingen självklar övre gräns. Migrationsverket har ett högre scenario på 212 000 personer före halvårsskiftet, men medger samtidigt att det inte finns något som säger att det skulle kunna bli ännu fler.

Senaste