Free Porn
xbporn
tisdag, 16 juli, 2024
tisdag, juli 16, 2024

Polischefen Malin Axelsson hade en relation med och hjälpte kriminelle Mattias Aslan – Insikt24 går igenom fallet

Polischefen Malin Axelsson står åtalad för dataintrång efter att hon gjort minst 52 olovliga slagningar och läckt sekretessbelagd information till kriminelle Mattias Aslan, en person Axelsson haft en intim relation med. Aslan har täta kopplingar till den gängkriminella så kallade M-falangen i Tynnered i Göteborg och är dömd för flera brott. Insikt24 går utförligt igenom fallet med polischefen Malin Axelsson och hennes relation med kriminelle Mattias Aslan.

Förundersökningen konstaterar att polisinspektören, förundersökningsledaren och gruppchefen Malin Axelsson haft en intim relation med kriminelle Mattias Aslan, vilket Axelsson medgav i ett samtal hos säkerhetsavdelningen den 4 februari 2022, en uppgift hon senare tog tillbaka i förhör. Axelsson säger att hon och Aslan ska ha inlett en relation i oktober 2021 och att de träffats ett tjugotal gånger. Misstankar finns om att Axelsson ska ha utnyttjat sin ställning som polis och gjort minst 52 slagningar om Aslan och hans släktingar för att sedan läcka information till Aslan som varit sekretessbelagda, något som kunnat upptäckas via kontroll ur centrala säkerhetsloggen. På grund av dessa slagningar misstänks Axelsson för dataintrång och åtal har inletts. Polisens säkerhetsavdelning och särskilda utredningar har parallellt haft koll på polisinspektören Axelsson och haft ett säkerhetsärende på henne. Axelsson har även varit med och sett till så att förundersökningar mot Aslan lagts ned, bland annat när Aslan varit misstänkt för rattfylleri, ringa narkotikabrott, brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, samt vapenbrott.

Mattias Aslans kriminella bana

Mattias Aslan har blivit åtalad flera gånger och varit i domstol flera gånger för olika brott. Första gången handlade det om narkotikabrott, då han vid två tillfällen upptäcktes dels inneha 1,65 gram kokain och en annan gång för att han brukat kokain. Påföljden blev villkorlig dom med samhällstjänst i 40 timmar, en påföljd som motsvarar en månads fängelse.

Den senare domen är mer anmärkningsvärd då det bland annat handlar om när fyra personer från Goulara-falangen (G-falangen) från Tynnered i Göteborg planerade att mördas av den så kallade Vermahmood (M-falangen) från samma stadsdel i Göteborg. Åtta ledande gängkriminella från M-falangen fälldes för sin inblandning i händelsen och dömdes av Göteborgs tingsrätt, där flera av de gängkriminella fick mångåriga fängelsestraff för bland annat förberedelse till mord, rån, grovt narkotikabrott och vapenbrott. I samma dom tas inte bara händelsen med de planerade morden upp, utan även ett tillfälle när två personer under hot utpressades och rånades på flera hundratusen av M-falangen, där 250 000 kronor från en av personerna som rånades överförs till Mattias Aslans konto. Tingsrätten konstaterar att överföringarna till Aslan ”syftade till att dölja att pengarna kom från brottslig verksamhet och att främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig egendomen”. Aslan dömdes därför till grovt penningtvättsbrott, där påföljden bestämdes till villkorlig dom och dagsböter 100 om 270 kronor. Domen överklagades till hovrätten som valde att fastställa tingsrättens dom.

Mattias Aslan har även ansökt om tillstånd att inneha skjutvapen, men fått det avslaget av polisen eftersom att de ansåg att Aslan inte uppfyller de krav som finns på personlig lämplighet. Bland annat motiverar man detta med Aslans koppling till gängkriminalitet och M-falangen, men även att Aslan haft samröre med motorcykelklubben Hells Angels. Överklagandet som Aslan gjorde om detta beslut valdes att avslås av förvaltningsrätten just med motiveringen att ”Aslans omgivning är sådan att skjutvapen inte bör förekomma i denna” och att det inte kan uteslutas att vapnen kan komma att missbrukas.

Mattias Aslan

Polisinspektör Malin Axelsson och Mattias Aslan inleder en relation

Första gången som det finns dokumenterat att polisinspektör Malin Axelsson och kriminelle Mattias Aslan stöter på varandra är redan 2020. Då är Axelsson bland annat förhörsledare på ett förhör med Aslan som ägde rum den 14 augusti och det hade varit Aslan själv som ringt Axelsson, som även var förundersökningsledare, för att få komma till förhöret. Polisen Kajsa Beckman i Region Väst Grova Brott, som bland annat arbetat i ärenden kopplat till Tynnered och M-falangen, har haft kommunikation med Malin Axelsson, framförallt via mejl, och vid två tillfällen rörde kommunikationen mellan de båda poliserna Mattias Aslan. Första tillfället var den 1 februari 2021 och det andra tillfället var 25 januari 2022. Axelsson gillar att använda smileys och ett mer icke-formellt språk när hon skriver om Aslan. I ett av mejlen, som bland annat rörde att Axelsson har blivit kallad som vittne, skriver Axelsson till Beckman att ”jag tror personligen att Mattias blivit lurad av de andra men det säger jag givetvis inte om jag kallas som vittne för det är ju bara mina personliga åsikter och inget jag har något att grunda det på så det kommer jag inte säga”.

Ett exempel på hur Malin Axelsson skriver ett mejl till en kollega om Mattias Aslan.

I förundersökningen går det även att läsa ett spaningsuppslag som bevittnade hur Malin Axelsson och Mattias Aslan träffas på ett hotellrum den 13 oktober 2021. De träffades på rum 216 vid 12:30-tiden och enligt avrapporteringen ”hördes kyssar och sedan tydliga samlagsljud från aktuellt rum”, och att det kunde höras hur Axelsson och Aslan pratade med varandra, varpå samlagsljud sedan hördes, en procedur som upprepade sig under drygt tre timmar. 15:47 lämnar Aslan rummet och sex minuter senare lämnar Axelsson, som kom att bli igenkänd av personalen nere i receptionen. När Axelsson lämnar tillbaks rumsnyckeln uppger hon enligt avrapporteringen ”att hennes barn har fått krupp hemma och att hon därför måste lämna”, detta möjliggjorde så att Axelsson fick pengarna tillbaka för rummet.

Arken Hotel & Art Garden Spa där Malin Axelsson och Mattias Aslan hade en intim stund.

Malin Axelsson och Mattias Aslan iakttogs även när de träffades på Horsikagatan i Mölndal på en grusparkering intill en grå Audi A6 avant. Enligt uppgiftslämnaren befann de sig i skogen där Axelsson och Aslan stod och ”vankade fram och tillbaka” och det ”såg ut som de letade efter något”.

Meddelanden mellan Malin Axelsson och Mattias Aslan

Första kontakten mellan Malin Axelssons tjänstetelefon och kriminelle Mattias Aslan var den 20 september 2021, alltså en månad före då Axelsson själv påstått i ett samtal hos säkerhetsavdelningen att de inledde en relation, och detta var ett samtal som varade i tre minuter och 34 sekunder på applikationen WhatsApp. Mattias Aslan använder alias Anna A på WhatsApp och Telegram, och har använt ”Seamaster666” som användarnamn på applikationen Wickr. Axelsson använder ”Twinkleblueeye” på Wickr.

De kärleksfulla meddelanden mellan Malin Axelsson och Mattias Aslan varandra går delvis att ta del av via förundersökningen eftersom att det forensiska analysprogrammet lyckats återskapa delar av vissa meddelanden, medan andra kan man se i sin helhet. Om meddelandet är raderat, men programmet hittar rester så visualiserar programmet meddelandet så bra som det är möjligt, och det hittar inte på, lägger till eller drar ifrån.

Den 29 oktober 2021 beskriver Axelsson på ett skämtsamt vis för Aslan, efter ett telefonsamtal, hur det är ”livsfarligt” att eventuellt bli upptäckt av sambon, som hon är otrogen emot, och skriver i ett meddelande att ”om du märkte att jag blev lite tyst var det för att jag kom på att sambon laddade några kameror i köket o så såg jag inte var han var” och fortsatte vidare ”tänkte om han var inne och tittade/lyssnade på vad jag sa”, och lade därefter till två skrattande smileys.

Skärmdump från en del av konversationen mellan Malin Axelsson och Mattias Aslan.

Generella riktlinjer när det gäller användning av Polismyndighetens IT-miljö är bland annat att IT-system endast får användas ”när det är nödvändigt för att genomföra en viss arbetsuppgift” och att ”det ska vara sannolikt att användandet i det enskilda fallet är till nytta för arbetets genomförande”, något man tvivlar på att Malin Axelsson gjort. Det står också att ”medarbetarens åtkomst till internet ska användas för arbetsrelaterade arbetsuppgifter. Internetåtkomsten får dock användas även i andra fall under förutsättning att användandet sker i godtagbart syfte och inte stör Polismyndighetens övriga verksamhet”

Förhören med Malin Axelsson

De första förhören hålls mot polisinspektör Malin Axelsson den 27 september 2022 på grund av de slagningar hon hade gjort. Axelsson hänvisar dock under förhöret att slagningarna hade med styxmöten att göra, vilket är samverkansmöten med Kriminalvården, Skatteverket, Kronofogden, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Kustbevakningen, Underrättelseenheten, Utredning LPO Syd och Operativ samordnare LPO syd. Axelsson menar att det kan vara så att hon gjort slagningar på Mattias Aslan och hans släkt på grund av att dessa ovannämnda myndigheter efterfrågat det och att det skulle vara orsaken till dessa slagningar från Axelssons sida. Men enligt protokoll och förmedlade personurval, där man kan se de namn som florerat under styxmötena så styrker inte det Axelssons förklaring. I övrigt, när Axelsson delges misstanke om dataintrång, förklarar hon att hon inte kan minnas vad för arbetsuppgifter hon uträttat vid de specifika tillfällena för slagningarna som har skett både på kvällstid och semestertid.

Malin Axelssons arbetsplats på polisstationen i Mölndal.

När Malin Axelsson, i förhöret, får frågor om sin relation med Mattias Aslan svarar hon förnekande vid upprepande tillfällen och påstår att det inte funnits någon intim relation mellan de båda. Axelsson börjar även att ställa motfrågor till förundersökningsledaren då hon blir konfronterad av att båda har varit i samma hotellrum på Arken Span, något hon också förnekar att de ska ha varit. Axelsson frågar även vem det är som sett henne och Aslan på ett hotellrum, varpå förundersökningsledaren svarar med att det är spanare som gjort detta och då frågar direkt Axelsson om vilken spanare det rör sig om, något hon dock inte får reda på.

Under en senare del av förhöret bryter Malin Axelsson ihop när hon berättar hur mycket hon har jobbat på kvällar, fritiden och semestrar och alla de slagningar hon gjort på kvällstid efter att hon nattat barnen. Axelsson börjar även gråta och svära i förhöret och tycker att det känns fel att ”få skit”. Axelsson påstår även att hon varit ”fruktansvärt omtyckt” som polis och att olika chefer tyckt att hon gjort ett bra jobb. Axelsson beskriver även när det kommer in ett anonymt tips att hon har haft sex med en gängkriminell och menar återigen att detta är falskt och att hon aldrig träffat Mattias Aslan som åsyftas. Axelsson menar snarare att detta är en häxjakt mot henne och att någon vill ”jävlas”. Axelsson förklarar också att det var därför som hon sade upp sig från jobbet. En gång i förhöret säger även Axelsson kryptiskt att hon inte vill prata om någon relation ”med tanke på att det här kommer bli offentligt, för det är farligt att göra det”. Därefter säger Axelsson att hon träffat Aslan i annat syfte, men att det inte är något hon vill gå närmare in på.

Insikt24 inväntar domen mot Malin Axelsson, där vi kommer att följa upp och rapportera vad utgången blir.

Senaste