söndag, 14 april, 2024
söndag, april 14, 2024

Polisutredning mot Martin Wannholt(D) läggs ner men frågetecken kvarstår

Efter att polisutredningen om förskingring mot partiledaren för det göteborgska lokalpartiet Demokraterna, Martin Wannholt, lagts ner skickade huvudägaren Erik Andersson ut ett meddelande som Insikt24 kommit över, till alla investerare. I meddelandet påpekas att de frågor som väckts fortfarande kvarstår.

Martin Wannholt som grundade partiet Demokraterna har under en lång tid varit blåsväder både för sina affärer och sitt sätt att leda partiet. Nu frikänns han från anklagelserna för förskingring, enligt huvudägaren Erik Anderssons meddelande av sekretessbelagda skäl. Andersson menar också att frågan om bedrägeri i form av upptrissade ekonomiska redovisningar och bedrägliga rapporter om skogsbeståndets utveckling inte verkar ha utretts.

Wannholt har i ett inslag i SVT lovat att återkomma med förklaringar på de frågor investerarna har och Andersson skriver i brevet att utan mer information kommer man att behöva överklaga beslutet att lägga ner förundersökningen.

Insikt24 har sökt Erik Andersson för en kommentar och kommer att följa ärendet.

Hela meddelandet översatt från engelska:

Kära investerare, den svenska polisutredningen mot Brasiltecas tidigare administratör Martin Wannholt lades ner i går av åklagaren Bengt-Olof Berggren. Berggren säger i sin dom att bevisen var otillräckliga för en fällande dom i svensk domstol och beslutade därför att inte väcka åtal. Brasilteca och 9 investerare var målsägande i en polisrapport från augusti 2021 som listade flera fall av misstänkt förskingring och bedrägeri. Rapporten gjordes som en fortsättning på ett juridiskt utbyte mellan Brasilteca och Martin där han inte hade kunnat trovärdigt förklara 1,5 MSEK i betalningar för SCP-kontrakt (vinstandelar, reds. anm.) som betalats till hans privata svenska konto. som aldrig kom till Brasiltecas konto. Vi kunde inte heller hitta, och fick inte från Martin några bevis för att dessa pengar användes till förmån för Brasilteca utan att passera Brasiltecas bankkonto. Rapporten inkluderade även betalningar från Brasiltecas bankkonto till Martins fru och andra släktingar på 210 000 BRL under 2016 och 2017. Brasilteca har fortfarande inte fått någon förklaring från Martin om ovanstående transaktioner, men i tv-klippet som länkas nedan förbinder sig Martin att ge investerarna en förklaring. I min diskussion med åklagare Berggren i går hävdade han att det fanns sekretessbelagda uppgifter som ledde fram till hans beslut. Han tillade att om jag (Erik Andersson) hade tillgång till den konfidentiella informationen skulle jag ha större förståelse för hans beslut. Jag ser fram emot investerarinformationen Martin lovade om TV i går. De orapporterade/oförklarade pengarna inkluderar 1,6 miljoner BRL(brasilianska real, reds. anm.) av påstådda personliga investeringar i Brasilteca, 1,5 MSEK av saknade svenska investeringar och 210 000 av uttag från Brasiltecas bankkonto till Martins familj. I den ursprungliga rapporten från augusti 2021 påstås också bedrägerier som i oktober kompletterades med bevis i form av påhittade ekonomiska rapporter. Från detta e-postkonto (brazilteak@brazilteak.com) skickades ett antal ”ekonomiska rapporter” ut till investerare 2012 och 2013. Rapporterna var uppdelade i olika delplantager (BT2004, BT2005 BT2010 etc.) och listade utgifter, planterad yta och ”återstående budget att investera”. När man summerar siffrorna i rapporterna är det tydligt att den totala planterade arealen och kostnaderna var kraftigt överskattade och budgetsiffror gav ett felaktigt intryck av att medel för skogsvård fanns tillgängliga. Ett annat fabricerat kalkylblad som presenterades för mig 2016, och avgörande för min egen investering, överskattade grundarnas bidrag till företaget med en faktor 2 enligt epostkommunikation mellan grundarna. Polis och åklagare har aldrig kommenterat huruvida bedrägerianklagelserna någonsin har granskats. Medierapporteringen har bara nämnt förskingring. Vi har formellt begärt in rapporten från polisutredningen och avvaktar de utlovade förklaringarna från Martin innan vi beslutar om överklagande. Utan mer information tror jag att ett överklagande är nödvändigt.

Senaste