söndag, 26 maj, 2024
söndag, maj 26, 2024

Rasmus Paludan griper afrikan och arab i Piteå

De senaste dagarna har Rasmus Paludan varit i Norrland och ådagalagt en betydande handlingskraft genom att personligen omhänderta kriminella invandrare, framförallt insatsen i Piteå, där han omhändertog en arab och en afrikan imponerar. LÄNK TILL VIDEO I REPORTAGET.

Vid gårdagens möte i Luleå den 23 augusti angreps Paludan av ett 40-tal ligister, varav en arabisk yngling kastade en kopp kaffe mot honom. Paludan, hans fotograf och ett antal poliser sprang efter den arabiske ynglingen som efter en språngmarsch hittades på en innergård. Vid samma tillfälle angrep en svensk man en polis och omhändertogs under högljudda protester från den samling av invandrare och vänstermänniskor som följt efter.

Invandrarligist grips av polis i Luleå under överinseende av Paludan.

Paludan som möttes av en strid ström av sexuella otidigheter i Luleå besvarade dem med samma mynt, vilket mestadels gjorde ligisterna svarslösa.

Vid dagens möte vid sextiden på kvällen i Piteå blev Paludan först angripen av en arabisk man som raskt omhändertogs av Paludan för vidare handläggning av polisen. När Paludan stod och pratade om detaljerna i hanteringen av den kriminelle araben framkommer att polisen inte ens avkrävt honom ID innan de släppte honom.

Arabisk man omhändertogs av Paludan i Piteå.

På väg tillbaka till torget spottade en afrikansk ung man på Paludan som då gjorde ännu ett envarsingripande, polis var snabbt på plats och kunde gripa eller möjligen avvisa mannen. Resten av mötet gick lugnare till.

Paludan fångar in en afrikan som spottade på honom och överlämnar honom till polisen.

VIDEO PITEÅ:

https://www.facebook.com/StramKurs/videos/1061360987850818

VIDEO LULEÅ: https://www.facebook.com/StramKurs/videos/1719184021751849

Senaste