test
söndag, 23 juni, 2024
söndag, juni 23, 2024

Riksdagen uppmanar regeringen att genomföra folkräkning

Riksdagen fattade idag det överraskande beslutet om att uppmana regeringen att genomföra en folkräkning efter att någon på vänsterkanten röstat på oppositionens förslag.

Riksdagen röstade idag igenom följande två uppmaningar till regeringen:

Att fatta beslut om och genomföra en nationell folkräkning.

Att återkomma med förslag som säkrar att biometriska uppgifter, en särskild form av personuppgifter, kontrolleras i samband med en identitetskontroll vid folkbokföring av en person som flyttar till Sverige och vid tilldelning av samordningsnummer.


Idag avhandlades ett stort antal frågor som beretts av Skatteutskottet. Riksdagen gick på regeringens linje, utom avseende folkräkning. Det är en fråga som en längre tid drivits av Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Beslutet kunde fattas efter att någon på vänsterkanten röstat fel.

Bland oppositionen finns det en stor enighet om behovet av en folkräkning men regeringen och stödpartierna har envist kämpat emot. Oppositionen anför en rad skäl för behovet av en folkräkning.


Moderaternas yrkande talar om att ”en folkräkning ger staten möjlighet att bättre bekämpa brott och verktyg för att hindra framväxten av utanförskap och parallellsamhällen och ger viktig kunskap i arbetet för att motverka problem som trångboddhet”.

Sverigedemokraterna har en lång rad yrkanden i ärendet, bland annat tar Markus Wiechel (SD) yrkande tar upp att ”staten saknar kontroll över folkbokföringen och det krävs åtgärder från statens sida”. Robert Stenkvist (SD) påtalar i sin motion att folkräkningen bör vara ”kopplad till bidrag och folkbokföringsadresser”.

I en av KD:s motioner krävs att folkräkningen skall syfta till att ”rätta till felen i folkbokföringsregistret för att hitta människor som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd, för att identifiera personer som enbart på pappret befinner sig i Sverige samt för att kartlägga och komma till rätta med trångboddheten i många av våra städer”

Voteringsresultar. Bild: Riksdagens hemsidaSenaste