fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

WEBBTV

Signerat Magnus Stenlund:20% av kranvattnet rinner ut – och spillvattnet rinner in

Dagens gäst, Håkan Westerlund, är civilingenjör från KTH och fd VD för Svenskt Vatten. Han berättar om försummelser i VA-nätets underhåll som innebär att vi skulle behöva dubbla VA-taxorna för att komma tillbaka till en rimlig standard. Istället lappas det och lagas, och kostnader för sådana reparationer är ofta mycket högre jämfört med om man följt en planerad underhållscykel – kostnaderna som drabbar samhället i övrigt, för omdragning av trafik etc, uppskattas till att vara tio gånger så höga som Vattenverkets egen, men sådant bryr man sig alltså inte om. Samtidigt rinner enorma mängder vatten ut till ingen nytta alls. Politikerna har prioriterar ned underhållsskulden i 40 år och nu är situationen akut: det rinner nämligen in spillvatten i ledningarna också... lokaltidningarna uppmanar kommuninnevånarna att koka det som kommer ut ur kranen innan det används som dricksvatten, sådana larm har ökat varje år och nu räknar man med två larm i veckan. Det är mer regel än undantag att kommunpolitiker blandar ihop pengar som ska användas till nyinvesteringar, dvs anslutningsavgifter, med annat och när Svenskt Vatten nu äskar mer pengar så försöker man skylla på fritidshusägare – och klimatet förstås. Man vill dubbla de genomsnittliga VA-avgifterna från knappt 8.000:- till 16.000:-. Men inte ens denna enorma kostnadsökning inkluderar det kanske värsta hotet av alla: terroristangrepp mot våra oskyddade vattentäkter. Sådana skalskydd skulle nämligen kosta ca 20 mdr till. Att ett angrepp kan beräknas kosta det dubbla, och leda till många sjuka och kanske även dödsoffer, det bryr man sig inte om, man är knäpptysta om saken, och 'hoppas på det bästa'. Man har ju andra hål att stoppa pengarna i. Och ständigt nya bidrag att betala, till allt fler människor.

FLER VIDEOS