söndag, 21 april, 2024
söndag, april 21, 2024

Åke Blomdahl

Kreationism eller kärlek till livet

Kreationismen i Sverige är bäst företrädd av Jehovas vittnen, karismatiska kristna som Livets Ord, liksom av muslimerna. Bland biologer råder nära nog 100 procent övertygelse om grunddragen av evolutionsteorin. Det betyder inte att teorin är fullständig och att...

Världsregering eller nationella livbåtar?

Befolkningstillväxt och överkonsumtion – mänskligheten förburkar redan idag resurser som motsvarar ett och ett halvt jordklots förnyelseförmåga. Med krav på ”rättvisa” från Asien och Afrika att också konsumera mer blir det etter värre. Men vad kan FN...

Två typer av nationalism

Som etnisk nationalist vågar man se klart att vårt folks kultur är långt ifrån idealisk. Vi har utsatts för långt driven kulturell förstörelse som resulterat i moralisk upplösning. Vi nationaldemokrater säger att vi är etniska nationalister eller etnopluralister....

Självporträtt på Edviks konsthall

Odd Nerdrum är en norsk konstnär som är känd för sin klassiska figurativa måleri och ökänd för sina skruvade och provocerande motiv. På tidningarnas kultursidor är han hatad framför allt för sin uttalade revolt mot modernismer i...

Konst och nationalism hör ihop

På Nationalmuseum i Stockholm pågick en utställning med svenskt friluftsmåleri från tiden runt förra sekelskiftet. Utställningen bestod till stor del av kända verk från Thielska galleriet, Waldermars udde och Nationalmuseets egna samlingar. Inte några nyheter kanske för...

DEBATT: Covid 1984 – övervakning är ”det nya normala”

Vad är det som egentligen händer?I februari trodde vi fortfarande att pandemin var ett obehagligt naturfenomen. Nationalister kunde konstatera, inte utan skadeglädje, att den rådande globalistiska frihandelskapitalismen misslyckats med att skapa en robust ekonomi. I Sverige var...