fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

Bengt Danielsson

Biståndspengar – hamnar de rätt i rymden?

Bistånd är i mångt och mycket ett slöseri med skattebetalarnas pengar menar debattören Bengt Danielsson