test
söndag, 14 juli, 2024
söndag, juli 14, 2024

Erik Alhem

Gene fornby och fornlämningar

Vår kultur frodas sannerligen i fornbyar. I denna har man kunnat ta del i sysslor som att mala korn till brödbaket, skjuta pilbåge, slynga band och smida i smedjan. Mer svårbegripliga fenomen utspelar sig också, såsom trolldom...

Sveriges stolta stämmovecka

Vår vecka börjar i härliga Hälsingland, där det vackra Delsbo frambringar den svenska folksjälens urdjup. Glada visor, finstämda melodier och yrfylld sväng i dansgolvens unga sinnen var kännetecken på denna Sveriges äldsta spelmansstämma, som detta år firade...

Medeltidsveckan på Gotland

Att intresset för svensk historia är högst påtagligt hos svenskarna idag går inte att förneka. Medeltidsveckan på Gotland är ett årligen återkommande bevis för detta. Runt 12-snåret söndagen den 5 augusti hade en förväntansfull folksamling samlats längsmed...