fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

Jan Milld

Slaget om demokratin

Är Sverige idag en demokrati? Efter vilka kriterier ska vi bedöma en sådan fråga? Mina tankar går till en socialdemokratisk valaffisch från 1911. ”Folket herre i eget hus”, stod det på den. Är vi svenskar idag ”herrar i eget...

Demokratiska partier?

På 1950-talet fanns det fem partier i den svenska riksdagen: Socialdemokraterna, Folkpartiet, Bondeförbundet och Högerpartiet. Och SKP – Sveriges kommunistiska parti. Jag minns hur noga de fyra första var att beteckna sig som ”de fyra demokratiska partierna”, och...

Vi borde lära oss av somalierna

Flera hundra somaliska anhöriginvandrare väntade till lilla Katrineholm. Politikernas argument för denna invandring byggde på ett resonemang i två led: A. • Det finns inga svenskar, inte ”vi och dom”. • Alla människors lika värde och rättigheter. • Ingen människa är...

Uppsala steget efter!

Utvecklingen går ständigt framåt, har vi fått lära oss. Den är på en gång ofrånkomlig och önskvärd: det blir bara bättre och bättre, vi blir bara klokare och klokare. Ett uttryck för den ökade insiktsfullheten är att ett...