måndag, 27 maj, 2024
måndag, maj 27, 2024

Magnus Stenlund

Svensk ekonomi går mot ett D-scenario. D som i Dumskalle

Nationalekonomin som jag läste på Handels på 80-talet, berättade om ”the rational man”, hur kloka och rationella individer handlar, men detta är alltmer inaktuellt. Den nya, irrationella ekonomin bygger istället på hur man lurar dumskallarna. Det gäller...