torsdag, 21 september, 2023
torsdag, september 21, 2023

Simon O. Pettersson

Nietzsche, postmodernismen och högern

Nietzsches popularitet bland högern kan diskuteras

Har Sverige förnedrat sig i onödan?

Erdogans motstånd mot en svensk Nato-ansökan verkar i hög grad handla om amerikanska plan

Är Sverigedemokraternas inflytande störst på den ekonomiska politiken?

Tyngdpunkten i den ekonomiska politiken förflyttas vänsterut

Problemet med att ansluta sig till internationella avtal

Barnkonventionen är rent flum

Den mest fanatiske vinner

De pågående inskränkningarna i yttrandefriheten leder till en besvärande slutsats

Vita, heterosexuella män får inget erkännande

En självförnekelsens diskurs