fredag, 19 april, 2024
fredag, april 19, 2024

Sophia Eklund

Den reuterholmska tiden del 1

Den 29 mars 1792 kunde Gustaf III:s svägerska, hertiginnan Hedvig Elisabeth Charlotta, till stor del känna både lättnad och glädje. Svågern, som hon hatat och länge önskat livet ur, hade nu äntligen dött i sviterna av skottskadan som...

Mordet som skulle slå ned den gustavianska rörelsen

Den 14 juni 1810 kunde läsarna av tidningen Nya Posten få läsa en i tidningen tryckt fabel. Fabeln bar titeln Räfvarne och handlade om ett gammalt lejon som utsett ett ungt lejon till sin arvtagare, vilket väckt rävarnas missnöje. En av...

Mot Miklagård

Varjager var vad de slaviska folken kallade de skandinaviska svearna och ruserna som levde och bedrev handelsverksamhet i det som idag är Ryssland och östra Ukraina. Ett annat namn som de kom att bli kända under var...

Svensk prins i kejserlig armé

Prins Gustaf var äldste son till Sveriges kung Gustaf IV Adolf och dennes drottning Fredrika. Efter att hans far avsatts i mars 1809 och familjen förvisats från Sverige i december samma år bosatte de sig först hos...

Vad hände med Raoul Wallenberg?

”Wallenberg anlände till beskickningen den 9 juli 1944 med en för en diplomat något ovanlig utrustning bestående av två ryggsäckar, en sovsäck, en vindtygsrock och en revolver. Men denna utrustning skulle komma väl till pass under de...

Kungens kall: svensk självständighet

År 1397 samlades stormän och kyrkliga företrädare tillsammans med rådsmedlemmar från Danmark och Norge respektive Sverige i Kalmar. Det var vid det här mötet som det beslutades att dessa tre nordiska kungariken skulle enas i den union...