test
onsdag, 19 juni, 2024
onsdag, juni 19, 2024

Slöjvurmande rektor stängs av från jobbet

Mattias Liedholm, rektor vid Prästamosseskolan i skånska Skurup som vägrat att följa det slöjförbud som kommunen beslutade om före årsskiftet, är nu tills vidare avstängd från sin tjänst. Det rapporterar lokalmedia den 14 april. Ansvarig politiker för skolfrågor i Skurup säger å ena sidan till Nya Tider att avstängningen av rektorn inte har något med slöjfrågan att göra, utan att det handlar om allvarliga brister i ledarskapet i övrigt. Å andra sidan är hon tydlig med att hon stödjer kommunens kommande integrationsplan där slöjförbud i skolan ingår.

Liedholm har sedan december 2019 varit något av en rikskändis eftersom han vägrade att följa beslutet som Skurups kommun fattade strax före jul, nämligen att införa ett slöjförbud i kommunens grundskolor. Motionsförslaget kom från Sverigedemokraterna och har därefter inarbetats i en integrationsplan för kommunen, som dock ännu inte antagits formellt.

Rektorn tog i stället strid för de muslimska lärarinnornas samt elevernas önskan att bära slöja på skoltid. Frågan har väckt mycket engagemang och den islamistiska lärarinnan Naouel Assaoui sade bland annat i en SVT-sänd debatt att de som inte gillar slöjan kan flytta både från Skurup och Sverige. Till Nya Tider sade hon utan omsvep att hon ser slöjbärandet som en viktig del av jihad.

Försvarandet av islam går före allt, även jobbet som modersmålslärare i arabiska, vilket är hennes nuvarande tjänst vid Prästamosseskolan i Skurup. Rektorn har inte tagit avstånd från lärarinnans uttalanden.

Med allt detta i bagaget tolkade många den nu aktuella avstängningen av Liedholm från rektorstjänsten som ett efterspel till slöjdebatten. Men detta avvisas kategoriskt av Skurups förvaltningschef i skolfrågor, Anders Grundberg. Till bland andra Skånska Dagbladet säger Grundberg att avstängningen av Liedholm har med ”allvarliga brister i ledarskapet vid Prästamosseskolan” att göra. Vilka dessa är vill han dock inte gå in på närmare.

Står bakom integrationsplan med tillhörande slöjförbud
Åsa Ekblad (M) är ordförande för Skurups skol- och utbildningsutskott. När Nya Tider ringer upp förnekar även hon att avstängningen av Liedholm har något med slöjfrågan att göra:

– Nej, det har inte att göra med den så kallade slöjdebatten alls. Det har helt enkelt uppenbarats stora brister i hans sätt att sköta arbetet som rektor vid Prästamosseskolan, och det går längre tillbaka än det beslut vi fattade före jul i fullmäktige.

NyT: Vad är det han har gjort tidigare som kan betecknas som djupt allvarliga brister?

– Jag vill inte säga det här nu, men jag kan säga så mycket som att han har gått utanför gränserna för vad som normalt sett är standard för en rektor att göra.

NyT: Står du bakom integrationsplanen i sin helhet då?
– Den frågan är lätt att besvara. Jag står bakom de beslut vi fattat och kommer att fatta som berör integrationsplanen.

Även slöjaktivistisk lärare utreds
Modersmålslärarinnan i arabiska, Naouel Assaoui, har meddelat via Lärarnas tidning att hon tänker sluta sitt jobb om hon inte får fortsätta att bära slöja. Åsa Ekblad berättar att Assaouis agerande och ställningstagande om slöjan som ”jihad” kommer upp i Skurups fullmäktige inom kort.

– Det är en av Sverigedemokraternas ledamöter som har ställt en interpellation till mig om vad den här läraren har sagt och gjort i olika sammanhang.

NyT: Kan du säga något om ifall utredningen mot rektor Mattias Liedholm kan komma att ta upp om han agerat neutralt eller inte när en av hans underställda lärare agerade islamistisk aktivist?

– Det är inget jag vet över huvudtaget, men jag kommer att klargöra mina ståndpunkter i ett kommande interpellationssvar. Då får ni besked!

Senaste