fredag, 24 maj, 2024
fredag, maj 24, 2024

Största totalförsvarsövningen på 30 år inleds idag

Idag inleds den största totalförsvarsövningen i Sverige på över 30 år. Över 400 olika aktörer ska öva flera olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Det är vad Försvarsmakten beskriver som ”det försämrade omvärldsläget” som föranlett regeringen att besluta om en ny totalförsvarsövning. Förutom Försvarsmakten deltar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i ledningen och planeringen av övningen.

Totalförsvaret innebär att ”kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner [över] sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer”, skriver Försvarsmakten på sin hemsida.

Senaste